👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textilslöjd

Skapad 2020-09-02 22:07 i Frötuna skola Norrtälje
Grundskola 3 Slöjd

Bedömningsmatris i slöjd klass 6

Ide
Hur är det med min kreativitet och mitt idéskapande?
Jag har en ide och berättar om den.
Jag kan rita (formge) och visa enkla förslag eller modeller till slöjdarbeten med lite hjälp
Jag kan formge och visa idéer, skisser eller modeller till slöjdarbeten.
Planering
Hur klarar jag av att välja mellan olika färg, form och material på mitt arbete?
Jag väljer färg och form på mitt slöjdarbete.
Jag väljer material till mitt slöjdarbete, med hjälp av min lärare.
Jag väljer material, färg och form på mitt slöjdarbete och förklarar mina val med tanke på utseende och funktion.
Arbetsprocessen
Hur klarar jag att lösa problem som uppstår i arbetet?
Jag behöver hjälp av min lärare med att formulera och välja handlingsalternativ som leder mitt arbete framåt.
Jag bidrar till att formulera och välja handlingsalternativ som leder Mitt arbete framåt.
Jag formulerar och väljer själv handlingsalternativ som leder mitt arbete framåt.
Genomförande
Hur klarar jag av att ta till mig instruktioner och följa dem?
Jag kan följa en kortare muntlig instruktion.
Jag kan med viss hjälp följa en muntlig instruktion eller min arbetsbeskrivning
Jag kan arbeta efter olika instruktioner, ritningar, mönster eller mina arbetsbeskrivningar.
Tekniker
Hur klarar jag av att arbeta på olika sätt och med olika tekniker?
Jag har provat på några olika sätt att arbeta
Jag kan använda mig av olika tekniker i mitt arbete men behöver hjälp av min lärare i valet av bästa teknik.
Jag kan ofta ge förslag på lämplig arbetsmetod/teknik.
Redskapsanvändning
Hur klarar jag att hantera redskap och verktyg?
Jag har provat på enkla verktyg och redskap.
Jag kan med hjälp av min lärare välja och använda verktyg och redskap.
Jag kan med viss hjälp välja lämpliga verktyg och red- skap och kan hantera dessa.
Arbetsmiljö Säkerhetsföreskrifter
Hur klarar jag av att skapa en bra och säker arbetsmiljö?
Jag är mån om vår arbetsmiljö. Jag behöver ibland bli påmind om säkerhetsföreskrifter.
Jag är mån om vår arbetsmiljö. Jag följer enkla instruktioner och skyddsföreskrifter.
Jag är mån om vår arbetsmiljö. Jag följer instruktioner och skyddsföreskrifter relativt väl.
Utvärdering
Hur klarar jag att reflektera och bedöma min arbetsprocess och min slöjdprodukt?
Jag kan berätta vad jag gjort.
Jag kan berätta bra och mindre bra saker om min arbetsinsats och enkelt beskriva slöjdprocessen.
Jag kan förklara och motivera olika steg i slöjdprocessen.