Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa år 1-3 ht 21

Skapad 2020-09-25 11:26 i Säteriskolan Härryda
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa

Dessa förmågor har du visat fram till och med den här terminen

Du behöver träna mer
Du har visat att du kan
Rörelse
Motoriska grundformer, till exempel springa, hoppa, klättra, kasta och balansera med och utan olika redskap. Enkla lekar och deras regler inomhus och utomhus. Takt och rytm i enkla danser.
Rörelse
Rörelser i vatten och vattenvaneövningar. Balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
Friluftsliv och utevistelse
Orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning. Allemanrättens uppbyggnad.
Hälsa och levnadsvanor
Samtala om hälsa och egna upplevelser av olika aktiviteter. Undersökande av möjligheter till daglig rörelse i närmiljön. Säkerhet och hänsynstagande i samband med aktiviteter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: