Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Column

Skapad 2020-09-25 15:27 i Anders Ljungstedts Gymnasium Linköping
Skriftliga kunskapskrav engelska 6. Förmågan att bearbeta och förbättra är inte med i denna matris.
Gymnasieskola Engelska

Column writing English 6

F
E
C
A
Språklig färdighet
Tydlighet, ordförråd, grammatik och textbindning genom bindeord och sambandsord
Brister i grammatik, och är begränsat i ordförråd vilket leder till otydlighet och avsaknad av språkligt flyt och textbindning
Relativt sammanhängande, varierat, tydligt och med relativt god textbindning som bidrar till visst flyt
Sammanhängande, varierat och tydligt, relativt ledigt och med flyt och textbindning
Varierat, tydligt, ledigt och sammanhängande med effektiv textbindning som ger språkligt flyt.
Innehåll
Koppling till ämnet och innehållet. Hur väl innehållet är utrett och diskuterat/analyserat/beskrivet med exempel och perspektiv
Brister i redogörelse, diskussion och analys och slutsats
Översiktlig redogörelse, diskussion och analys och slutsats
Välgrundad redogörelse, diskussion och analys och slutsats
Välgrundad och nyanserad redogörelse diskussion och analys
Anpassning
ton/ stil/ korrekt texttyp Förståelse för syftet, uppgiften och situationen
Anpassning till syfte, mottagare och situation ej tillräckligt tydlig
Texten har viss anpassning till syfte, mottagare och situation
Texten är anpassad till syfte, mottagare och situation.
Texten är väl anpassad till syfte, mottagare och situation.
Struktur och sammanhang
Textens inre struktur och uppbyggnad. Beskriver elevens förmåga att presentera budskap och ordna satser så att de bildar sammanhängande helheter i tal och skrift.
Texten är saknar tillräcklig inre struktur och tydlighet i uppbyggnaden
Texten har en viss inre struktur eller uppbyggnad. Den består av olika delar som var och en har sin funktion och som tillsammans bildar en helhet och ger ett sammanhang
Texten är relativt strukturarad och har en relativt tydlig uppbyggnad som bidrar till ett tydlig sammanhang och helhet
Texten är välstrukturerad och väldisponerad med en tydlig, klar struktur som är väl anpassad till ämne, genre och syfte och som bidrar till att göra framställningen tillgänglig och verksam.
Källhänvisning
Källor finns med och hjälper till att tydligt visa skillnaden mellan fakta och åsikter.
Källor återfinns inte i texten eller är inte korrekt återgivna. Fakta och åsikter skiljs inte åt.
Källor återfinns i texten och är nästan alltid korrekt återgivna. Fakta och åsikter skiljs åt.
Källor återfinns både i löpande text och är korrekt återgivna. Fakta och åsikter skiljs tydligt åt.
Källor återfinns smidigt i texten och är korrekt återgivna. Fakta och åsikter skiljs tydligt åt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: