Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Frihetstiden åk 6 (HT20)

Skapad 2020-09-29 19:21 i Norrsätraskolan Sandviken
Grundskola 4 – 6 Historia

Frihetstiden var början på det moderna Sverige. Landet fick försmak av demokrati och en process skulle inledas som längre fram ledde till parlamentarism.

Lärandematris Frihetstiden

E
C
A
Ny nivå
JÄMFÖR
Jämför hur olika samhällsklasser det under Frihetstiden
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
skriver hur det var i Sverige under Frihetstiden och ger några korta exempel på hur 1 samhällsklass liv förändrades under perioden (bönder, borgare, adel, präster).
skriver hur det var i Sverige under Frihetstiden och ger några korta exempel på hur 2 olika samhällsklassers liv förändrades under perioden.
skriver hur det var i Sverige under Frihetstiden och ger några exempel på hur samhällsklassernas liv förändrades under perioden samt om förändringarna innebar fördelar eller nackdelar för dem.
Skriver
Skriver om Hattar och mössor samt om Sverige var demokratiskt
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
skriver en kort text om vad "Hattar" och "Mössor" tyckte och ger 1 egen åsikt om Sverige var demokratiskt eller inte under Frihetstiden.
skriver en längre text om vad "Hattar" och "Mössor" tyckte och ger några egna åsikter om Sverige var demokratiskt eller inte under Frihetstiden.
skriver en längre text om vad "Hattar" och "Mössor" tyckte och ger några åsikter (för och emot) om Sverige var demokratiskt eller inte under Frihetstiden utifrån hur Sveriges demokrati är idag (2020).
Skriver
Undersöker vilken information vi kan få reda på i en kyrkbok.
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
skriver några exempel om vilken information vi kan få reda på i en kyrkobok.
skriver flera exempel om vilken information vi kan få reda på i en kyrkobok samt 1 exempel på hur vi idag kan ha nytta av informationen från en kyrkbok.
skriver många exempel om vilken information vi kan få reda på i en kyrkobok samt några olika exempel på hur vi idag kan ha nytta av informationen från en kyrkbok.
Undersöker
Använder källmaterial för att undersöka hur det var under perioden
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
läser tabellen och skriver den vanligaste dödsorsaken bland barn och vuxna.
läser tabellen och skriver den vanligaste dödsorsaken bland barn och vuxna samt skriver en förklaring till varför många dog av sjukdomar.
läser tabellen och skriver den vanligaste dödsorsaken bland barn och vuxna, hur lång tid det brukade ta innan de döda begravdes samt skriver en förklaring till varför många dog av sjukdomar då jämfört med nu.
Undersöker
Använder källmaterial för att undersöka hur det var under perioden
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
läser dagbokstexten och skriver 2 saker vi kan få reda på om vad människor gjorde
äser dagbokstexten och skriver 3 saker vi kan få reda på om vad människor gjorde samt förklarar varför vi inte kan veta hur alla bönder levde utifrån texten.
läser dagbokstexten och skriver 3 saker vi kan få reda på om vad människor gjorde, förklarar varför vi inte kan veta hur alla bönder levde utifrån texten samt varför vi kan ha nytt av att veta hur en bonde levde på 1700-talet.
Förklarar
Använder begrepp i min text för att göra den mer begriplig
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
använder minst 3 ord och begrepp i min text för att förklara hur det var under frihetstiden: Tryckfrihet, envälde, kyrkbok, demokrati, riksdagen, bonde, borgare, präst, adel, upplyst, kungens råd.
använder minst 5 ord och begrepp i min text för att förklara hur det var under frihetstiden: Tryckfrihet, envälde, kyrkbok, demokrati, riksdagen, bonde, borgare, präst, adel, upplyst, kungens råd.
använder alla ord och begrepp i min text för att förklara hur det var under frihetstiden: Tryckfrihet, envälde, kyrkbok, demokrati, riksdagen, bonde, borgare, präst, adel, upplyst, kungens råd.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: