Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

resonera/se samband/granska

Skapad 2020-09-30 13:21 i Musikgrundskolan Synkopen Helsingborg
Resonera/se samband/granska
Grundskola 5 – 9 Religionskunskap Svenska Svenska som andraspråk

Din förmåga att resonera, se samband, använda ett begreppsspråk och att granska visas i matrisen.

Matrisen följer eleven till år 9.

Enkla resonemang/enkla samband
Utvecklade resonemang/förhållandevis komplexa samband
Väl utvecklade resonemang och nyanserade resonemang/komplexa samband
Resonera
se problemet värdera/ha en åsikt
Du rabblar oftast fakta, snarare än att föra ett resonemang. Oftast ingen egen åsikt eller värdering...
Du för oftast enkla resonemang om likheter och skillnader. (Du kan och försöker uttrycka en åsikt om skillnaderna och likheterna/eller om nackdelar o fördelar och Du försöker värdera dem) Ditt resonemang kan kännetecknas av att de fakta eller argument som används ofta kan ha liten betydelse för problemets kärna även om de inte är direkt felaktiga...
Du för oftast utvecklade resonemang om likheter och skillnader eller om fördelar och nackdelar. Kan kännetecknas av att de tar fram något som är mer centralt för uppgiften
Du för oftast väl utvecklade resonemang om likheter och skillnader. eller om nackdelar och fördelar. Du lyfter oftast fram mycket relevanta argument och du lyfter fram kunskap som är viktig för sammanhanget
göra perspektivbyten
Du använder inte perspektivbyte (Ex. å ena sidan...å andra sidan)
Du för oftast enkla resonemang med få eller inga perspektivbyte (ex å ena sidan... å andra sidan).
Du för oftast utvecklade resonemang där du gör vissa perspektivbyten. Du visar vilja att vända och vrida på resonemanget. ("Å ena sidan å andra sidan")
Du för oftast väl utvecklade resonemang där du gör perspektiv byte. Väl utvecklade resonemang kan innehålla inslag av ”å ena sidan … å andra sidan”. Inte bara när frågan uttryckligen kräver att man till exempel belyser både för- och nackdelar utan även i öppnare frågeställningar
konkretisering/ge exempel/ dra paralleller/ konsekvensbeskrining
Du kan inte föra enkla resonemang (inga egna exempel, paralleller eller konsekvensbeskrivningar) (Paralleller= Har du varit med om något liknande eller du kan jfr med något annat...exempel)
Du för oftast enkla resonemang, du har oftast ett fåtal exempel och paralleller
Du för oftast utvecklade resonemang med exempel, paralleller och konkretiseringar. Resonemangen är inte rakt igenom allmänt hållna, utan förtydligas ibland genom exempel, paralleller eller konsekvensbeskrivningar.
Du för oftast väl utvecklade resonemang. Dessa innehåller flera fungerande konkretiseringar som förtydligar resonemanget. Resonemangen förtydligas ofta genom exempel, paralleller eller konsekvensbeskrivningar.
Begreppsspråk
Litet begreppsspråk. Du kan oftast ett fåtal centrala begrepp, du använder dem inte direkt i ditt resonemang
Du använder oftast ett fåtal av begreppen i ditt resonemang
Du använder oftast ett begreppsspråk med relativt många ämnesspecifika begrepp och oftast med precision.
Du använder oftast många ämnesspecifika begrepp och med god precision. Avgränsningen mellan närliggande begrepp innehåller ytterst få oklarheter och begreppens betydelse framgår tydligt i resonemanget
Se samband
Du beskriver inga samband...
Du beskriver oftast enkla samband. Dessa kännetecknas av att de i princip enbart är linjära (a leder till b som leder till c…), och beskrivs i relativt korta sambandskedjor
Du beskriver oftast förhållandevis komplexa samband och har längre linjära sambandskedjor och några sk. ickelinjära samband. Det kan till exempel handla om att sambanden beskrivs som att ”a leder till b som leder till c som sedan leder tillbaka till a” och de är då mer komplicerade.
Du beskriver oftast komplexa samband. Dessa kan kännetecknas av långa och logiskt sammanhängande linjära sambandskedjor (a leder till b som leder till c och d etcetera). De linjära samband som eleverna beskriver kännetecknas generellt av att de har flera logiskt sammanhängande led och många betydelsefulla detaljer.
Granska
Du kan inte söka information själv, du använder oftast samma typ av källa. Du kan inte föra enkla resonemang kring källornas användbarhet
Du kan söka information själv och använda olika typer av källor. Du för oftast enkla resonemang om källornas användbarhet...
Du kan söka information själv och använda olika källor. Du för oftast utvecklade resonemang om källornas användbarhet och relevans...
Du kan söka information själv och använda olika källor. Du för oftast väl utvecklade resonemang om källornas användbarhet och relevans...
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: