Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Katedralskolan Lkpg, Spanska 4: SKRIVA

Skapad 2020-10-01 09:50 i Katedralskolan Linköping
Matris för skriva spanska 4.
Gymnasieskola Moderna Språk - Spanska

Bedömningsfaktorer

F
Uppnår ej målen
E
I skriftliga framställningar i olika genrer formulerar sig eleven enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation bearbetar eleven, och gör enkla förbättringar av, egna framställningar.
C
I skriftliga framställningar i olika genrer formulerar sig eleven relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera sin kommunikation bearbetar eleven, och gör välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
A
I skriftliga framställningar i olika genrer formulerar sig eleven relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera sin kommunikation bearbetar eleven, och gör välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
Idérikedom och fyllighet.
Uppnår ej målen
Innehållet får vara tunt eller kort.
För fram några olika idéer.
Fylligt skrivet, utvecklar flera av idéerna.
Anpassning till ämne.
Uppnår ej målen
Har någorlunda följt instruktionerna.
Flera idéer i uppsatsen är relevanta för ämnet.
Förmedlar ett budskap effektivt.
Sammanhang, struktur och klarhet
Uppnår ej målen
Det finns någon slags ”röd tråd”.
En struktur finns, men styckeindelningen får vara inkonsekvent.
Någon slags inledning och avslutning finns. Texten är sammanhängande.
Vokabulär, idiomatisk och fraseologi
Uppnår ej målen
Enkelt språk utan variation i ordförrådet. Anstränger sig för att göra sig förstådd på målspråket.
Relativt enkelt språk med viss variation. (använder ofta rätt tidsuttryck till rätt tempus)
Något varierat ordförråd med idiomatiska inslag. Relativt gott flyt. (känna till några typiska språkliga skillnader mellan latinamerikansk spanska och spanskan i Spanien).
Grammatik
Uppnår ej målen
Liten variation av olika grammatiska former, (t.ex. försöker använda pretérito indefinido/imperfecto och objektspronomen), och lyckas ibland.
Varierar grammatik-användningen, (t.ex. använder ofta pretérito indefinido/imperfecto, el condicional och objektspronomen) på ett korrekt sätt.
Oftast korrekt och varierat språk (t.ex. använder nästan alltid pretérito indefinido/imperfecto, el condicional, el subjuntivo och objektspronomen) på ett korrekt sätt.
Meningsbyggnad
Uppnår ej målen
Enkel meningsbyggnad. ELLER Mer komplexa meningar som kan vara felaktiga. Använder sällan bindeord.
Viss variation finns i meningsbyggnaden, som ofta är korrekt. Använder ofta bindeord.
Varierad och oftast korrekt meningsbyggnad. Använder sig av bindeord på ett effektivt sätt.
Stavning
Uppnår ej målen
Klara brister men inte alltför förstörande.
Vissa brister men få är förstörande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: