Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MATMAT01c - algebra

Skapad 2020-10-01 17:59 i Testgymnasiet i Linköping Linköping
Olikheter, parentesmultiplikation, hantering av uttryck med parenteser, faktorisering och ekvationslösning
Gymnasieskola 1 – 2

Centrala innehåll som behandlas i momentet:

• Hantering av algebraiska uttryck.
• Begreppet linjär olikhet.
• Algebraiska och grafiska metoder för att lösa linjära ekvationer och olikheter.
• Skillnader mellan begreppen ekvation och algebraiskt uttryck.
• Strategier för matematisk problemlösning.

Når ej målen
På väg mot att nå målen
Når målen
Överträffar målen
Procedur
Kan inte förenkla uttryck
Förenklar enkla uttryck av typen 2x+3x = 5x men gör fel ibland.
Kan förenkla uttryck av typen 3(2x +5) Svar: 6x+15
Kan förenkla uttryck av typen x(3x+4) - 2x(x-7) Svar: x^2+18x
Kommunikation
Det går inte att förstå lösningar
Det går att förstå de flesta men inte alla lösningar
De går att förstå alla lösningar
De går att förså lösningarn och använder matematiska symboler korrekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: