Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De stora konflikternas tid

Skapad 2020-10-02 11:09 i Anders Ljungstedts Gymnasium Linköping
Gymnasieskola Historia

Redogöra, förklara, tolka

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Beskriva historien, förklara sammanhang
  • His  A
Du kan översiktligt redogöra för första och andra världskriget samt mellankrigstiden (deras förlopp, orsaker och konsekvenser).
Du kan utförligt redogöra för första och andra världskriget samt mellankrigstiden (deras förlopp, orsaker och konsekvenser).
Du kan utförligt och nyanserat redogöra för första och andra världskriget samt mellankrigstiden (deras förlopp, orsaker och konsekvenser).
Förklara individens roll
  • His  A
Du kan ge exempel på några enskilda personer och förklarar översiktligt deras betydelse för olika skeenden (människans roll i krig och konflikter).
Du kan ge exempel på några enskilda personer och förklarar utförligt deras betydelse för olika skeenden (människans roll i krig och konflikter).
Du kan ge exempel på några enskilda personer och förklarar utförligt och nyanserat deras betydelse för olika skeenden (människans roll i krig och konflikter).
Värdera tolkningar
  • His  A
Du kan redogöra för olika tolkningar av första och andra världskriget samt mellankrigstiden.
Du kan jämföra olika tolkningar av första och andra världskriget samt mellankrigstiden, förordar en av dem och motivera med enkla omdömen ditt val.
Du kan jämföra olika tolkningar av första och andra världskriget samt mellankrigstiden, förordar en av dem och motivera med nyanserade omdömen ditt val.

Kopplingar nu-då

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Se samband mellan nu och då
  • His  A
Du ger enkla exempel på, och förklarar översiktligt sambanden mellan skeenden under första och andra världskrigen samt mellankrigstiden och förhållanden i nutiden.
Du ger några exempel på, och förklarar utförligt sambanden mellan skeenden under första och andra världskrigen samt mellankrigstiden och förhållanden i nutiden.
Du ger komplexa exempel på, och förklarar utförligt sambanden mellan skeenden under första och andra världskrigen samt mellankrigstiden och förhållanden i nutiden.

Arbeta vetenskapligt

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Arbeta källkritiskt
  • His  A
Du kan med viss säkerhet söka, granska och tolka källmaterial i arbetet med området.
Du kan med viss säkerhet söka, granska och tolka källmaterial i arbetet med området.
Du kan med säkerhet söka, granska och tolka källmaterial i arbetet med området.

Begreppsförklaring (Källa: Skolverket, Gymnasieskola 2011)

Översiktligt - en redogörelse som tar upp de väsentliga delarna, men som är lite mer ungefärliga och inte så exakt. Utförlig - en redogörelse som är mer exakt, fyllig och innehållsrik. En utförlig redogörelse är mer utförligt (längre) än en översiktlig redogörelse (mer kortfattad). Nyanserad - en nyanserad utförlig redogörelse innebär att eleven redovisar flera olika perspektiv. Det kan också innebära ett rikt språkligt uttryckssätt och en stilistik skicklig framställning. Välgrundat - att en slutsats är välgrundad betyder att eleven bygger den på relevanta fakta och sakförhållanden och har förankrat den väl i tillförlitliga källor och ev teorier.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: