Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Referat

Skapad 2020-10-02 13:23 i Anders Ljungstedts Gymnasium Linköping
Gymnasieskola Svenska

Lärandematris referat

E
C
Språk
Ditt referat följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet.
Ditt referat följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet.
Innehåll
Ditt referat är sammanhängande och begripligt, samt till viss del anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Texten är indelad i minst två stycken.
Ditt referat är sammanhängande och begripligt, samt anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Dispositionen i din text är logisk och tydligt urskiljbar med minst två stycken utan hybridstycken.
Anpassning
Du kan läsa och göra en enkel sammanfattning av en läst text. Du tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik. Du har en referatmarkör.
Du kan läsa och göra en sammanfattning av en läst text. Du tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik. Du har fler än en referatmarkör.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: