Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Så styrs Sverige 8E

Skapad 2020-10-05 10:33 i Tråsättraskolan Österåker
Examinationsuppgift genom prov på arbetsområdet "Så styrs Sverige".
Grundskola 8 Samhällskunskap

Examinationsuppgift genom prov på arbetsområdet "Så styrs Sverige".

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Politiska strukturer
 • Sh  E 9
 • Sh  E 9
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  C 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
 • Sh  A 9
 • Sh  A 9
Du skall kunna ge något exempel på vad riksdag och regering arbetar med
Du skall kunna ge flera exempel på vad riksdag och regering arbetar med och veta hur mandaten fördelas
Du skall kunna ge flera exempel på vad riksdag och regering arbetar med. Exemplen skall vara underbyggda och använda dig av ämnesspecifika ord och begrepp.Du ska dessutom veta hur mandaten fördelas och varför det är så .
Grundlagar
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Du skall kunna namnge de fyra grundlagarna, samt i huvudsak vad dessa handlar om. Du skall dessutom veta att det är svårt att ändra dessa.
Du skall kunna namnge de fyra grundlagarna, samt beskriva vad dessa handlar om. Du skall dessutom veta vad som krävs för att ändra dem
Du skall kunna namnge de fyra grundlagarna, samt beskriva vad dessa handlar om. Du skall dessutom veta vad som krävs för att ändra dessa och varför det är så
Opinionsbildning
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
Du kan ge enstaka exempel på hur du kan påverka beslut
Stat, kommun och landsting/regioner
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
Du vet minst 3 områden som kommun, stat och landsting/region ansvara över
Du vet vad kommun, stat, landsting/region ansvarar över.
Kommunens ansvar
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Du vet vad kommunen ansvarar över och kan ge någon fördel och någon nackdel och skriver på ett enkelt sätt.
Du vet vad kommunen ansvarar över och kan resonera om minst en fördel och en nackdel om detta på ett relativt utvecklat sätt.
Du vet vad kommunen ansvarar över och kan resonerar om flera fördelar och flera nackdelar om detta. Du underbygger ditt resonemang med exempel
Demokrati
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Du kan enkelt resonera om hur ett lands demokrati påverkas av röstdeltagandet
Du kan utvecklat resonera om hur ett lands demokrati påverkas av röstdeltagandet
Du kan utvecklat resonera om hur ett lands demokrati påverkas av röstdeltagandet. Du underbygger ditt resonemang med exempel.
Begrepp
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Du använder dig av några ämnesspecifika begrepp i dina svar.
Du använder dig av fler ämnesspecifika begrepp i dina svar.
Du använder dig av ämnesspecifika begrepp på ett välfungerande sätt i dina svar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: