Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kunskapsmatris i svenska åk 9 20/21

Skapad 2020-10-05 13:19 i Elinebergsskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Svenska

Nedan ser du kunskapskraven från Lgr 11. Du ser dina prestationerna hitintills och på vilken nivå du presterat. Kom ihåg att läsa kommentarerna längst ner.

F (insats krävs)
E
C
A
Läsflyt
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Du kan med flyt läsa skönlitteratur och faktatexter. Du väljer och använder olika metoder på ett ganska bra sätt beroende på vilken typ av text du ska läsa.
Du kan med bra flyt läsa skönlitteratur och faktatexter. Du väljer och använder olika metoder på ett bra sätt beroende på vilken typ av text du ska läsa.
Du kan med mycket bra flyt läsa skönlitteratur och faktatexter. Du väljer och använder olika metoder på ett mycket bra sätt beroende på vilken typ av text du ska läsa. .
Läsförståelse
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Du har ganska bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör enkla sammanfattningar av innehållet och beskriver på ett ganska bra sätt när och varför saker händer.
Du har bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör utvecklade sammanfattningar av innehållet och beskriver på ett bra sätt när och varför saker händer.
Du har mycket bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör välutvecklade sammanfattningar av innehållet och beskriver på ett mycket bra sätt när och varför saker händer.
Litteraturhistoria-förstå
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Du kan förstå och diskutera tydliga budskap i olika verk på ett enkelt sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om och med hjälp av frågor om livet och omvärlden.
Du kan förstå och diskutera budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk på ett utvecklat sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om och med hjälp av frågor om livet och omvärlden.
Du kan förstå och diskutera dolda budskap i olika verk på ett välutvecklat sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om och med hjälp av frågor om livet och omvärlden.
Litteraturhistoria - diskutera
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt om olika verk och om personer som skapat dem
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt om olika verk och om personer som skapat dem
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt om olika verk och om personer som skapat dem
Litteraturhistoria - dra slutsatser
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Du kan dra ganska bra slutsatser om hur olika verk har påverkats av den tid och kultur de skapats i.
Du kan dra bra slutsatser om hur olika verk har påverkats av den tid och kultur de skapats i.
Du kan dra mycket bra slutsatser om hur olika verk har påverkats av den tid och kultur de skapats i.
Skriva - skrivregler
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Du kan skriva olika typer av texter med ganska varierat språk och du binder ihop texten på ett enkelt sätt. Du anpassar språket till den du skriver och använder regler för hur man skriver på ett ganska bra sätt.
Du kan skriva olika typer av texter med varierat språk och du binder ihop texten på ett utvecklat sätt. Du anpassar språket till den du skriver och använder regler för hur man skriver på ett ganska bra sätt.
Du kan skriva olika typer av texter med mycket varierat språk och du binder ihop texten på ett välutvecklat sätt. Du anpassar språket till den du skriver och använder regler för hur man skriver på ett mycket bra sätt.
Skriftligt - handling
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Du kan skriva berättande texter med enkla beskrivningar och olika sätt att berätta. Du bygger upp handlingen på ett enkelt sätt.
Du kan skriva berättande texter med utvecklade beskrivningar och olika sätt att berätta. Du bygger upp handlingen på ett utvecklat sätt. .
Du kan skriva berättande texter medvälutvecklade beskrivningar och olika sätt att berätta. Du bygger upp handlingen på ett välutvecklat sätt.
Källkritik - söka och hantera
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Du kan söka och sätta ihop information ifrån några källor. Du diskuterar på ett enkelt sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Du kan söka och sätta ihop information ifrån flera olika källor. Du diskuterar på ett utvecklat sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Du kan söka och sätta ihop information ifrån många olika källor. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Källhänvisningar
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Du kan sätta ihop information ifrån olika källor och använda enkla beskrivningar och förklaringar. Du an-vänder ett enkelt språk som hör ihop med det du skriver om. Du bygger upp dina texter, använder citat och käll-hänvisningar på ett ganska bra sätt.
Du kan sätta ihop information ifrån olika källor och använda utvecklade beskrivningar och förklaringar. Du an-vänder ett utvecklat språk som hör ihop med det du skriver om. Du bygger upp dina texter, använder citat och käll-hänvisningar på ett bra sätt.
Du kan sätta ihop information ifrån olika källor och använda välutvecklade beskrivningar och förklaringar. Du an-vänder ett välutvecklat språk som hör ihop med det du skriver om. Du bygger upp dina texter, använder citat och käll-hänvisningar på ett mycket bra sätt.
Kamratrespons
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Du kan ge enkla omdömen om innehållet i texter och hur de är uppbyggda. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömena på ett ganska bra sätt.
Du kan ge utvecklade omdömen om innehållet i texter och hur de är uppbyggda. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömena på ett bra sätt.
Du kan ge välutvecklade omdömen om innehållet i texter och hur de är uppbyggda. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömena på ett mycket bra sätt.
Muntligt- Interaktion
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om olika saker så att samtalet och diskussionen fortsätter på ett ganska bra sätt. Du motiverar dina åsikter på ett ganska bra sätt.
Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om olika saker så att samtalet och diskussionen fortsätter på ett bra sätt. Du motiverar dina åsikter på ett bra sätt.
Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om olika saker så att samtalet och diskussionen fortsätter på ett mycket bra sätt. Du motiverar dina åsikter på ett mycket bra sätt.
Muntlig framställning
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Du kan förbereda och hålla en enkel muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar ganska bra. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar, till budskapet och till situationen på ett ganska bra sätt.
Du kan förbereda och hålla en utvecklad muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar bra. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar, till budskapet och till situationen på ett bra sätt.
Du kan förbereda och hålla en välutvecklad muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar mycket bra. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar, till budskapet och till situationen på ett mycket bra sätt.
Språkhistoria
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt det svenska språkets historia och speciella kännetecken. Du beskriver likheter och skillnader mellan svenskan och andra nordiska språk.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt det svenska språkets historia och speciella kännetecken. Du beskriver likheter och skillnader mellan svenskan och andra nordiska språk.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt det svenska språkets historia och speciella kännetecken. Du beskriver likheter och skillnader mellan svenskan och andra nordiska språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: