Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Recension

Skapad 2020-10-06 08:09 i Norrsätraskolan Sandviken
En lärandematris som tydligt visar de olika kvalitéerna i en recension.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
skriver en tydlig rubrik, samt författare och titel i inledningen. Jag har en viss balans mellan inledning, sammanfattning, analys och omdöme. Jag kan till en viss del sammanfatta mina åsikter i mitt omdöme.
skriver en INTRESSANT rubrik, samt författare och titel i inledningen. I min inledning PÅVERKAR jag läsaren om bokens värde. Jag har en GANSKA GOD balans mellan inledning, sammanfattning, analys och omdöme. Jag kan MESTADELS sammanfatta mina åsikter i mitt omdöme.
skriver en intressant rubrik, samt författare och titel i inledningen. I min inledning påverkar jag läsaren om bokens värde. Jag har en GOD balans mellan inledning, sammanfattning, analys och omdöme. Jag KAN sammanfatta mina åsikter i mitt omdöme. Min avslutning har en UPPMANING, ORDSPRÅK eller CITAT som väcker tanke.
Sammanfatta
kan nämna bokens tema och blandar detaljer med sammanfattande text.
kan nämna bokens tema och skriva vad som hände i BÖRJAN, MITTEN OCH NÄSTAN SLUTET och då HELT sammanfattande.
kan nämna bokens tema och skriva vad som hände i början, mitten och nästan slutet och då helt sammanfattande MED ORSAKER till händelserna . Jag avslutar med en CLIFFHANGER.
Analys
kan berätta om bokens budskap. Jag kan argumentera i ett led antingen om bokens struktur eller språk. Jag beskriver en person med antingen adjektiv eller verb.
kan berätta om bokens budskap och KOPPLA till varför budskapet är viktigt för DIG eller ANDRA PERSONER i världen. Jag kan argumentera i FLERA led OCH GE EXEMPEL antingen om bokens struktur eller språk. Jag beskriver en person med BÅDE adjektiv eller verb.
kan berätta om bokens budskap och KOPPLA till varför budskapet är viktigt för dig OCH andra personer i världen. Jag kan argumentera i FLERA led och ge exempel BÅDE om bokens struktur eller språk. Jag beskriver en person med både adjektiv eller verb, samt hur den FÖRÄNDRAS.
Omdöme
har en åsikt om antingen bokens handling, budskap eller språk/struktur. Jag kan argumentera för min åsikt i ett led.
har FLERA åsikter om antingen bokens handling, budskap eller språk/struktur. Jag kan argumentera för min åsikt i FLERA led.
har flera åsikter och NYANSERADE åsikter om antingen bokens handling, budskap eller språk/struktur. Jag kan argumentera för min åsikt i FLERA led.
Språk
Jag bygger ofta mina meningar rätt, stavar ofta orden rätt och använder ofta skiljetecken rätt i texten. Jag upprepar ibland ord och starten på meningar.
Jag bygger SÅ GOTT SOM ALLTID mina meningar rätt, stavar SÅ GOTT SOM ALLTID orden rätt och använder SÅ GOTT SOM ALLTID skiljetecken rätt i texten. Jag upprepar SÅ GOTT SOM ALDRIG ord och starten på meningar.
Jag bygger ALLTID mina meningar rätt, stavar ALLTID orden rätt och använder ALLTID skiljetecken rätt i texten. Jag upprepar så gott som aldrig ord och starten på meningar.
Struktur
delar ibland in texten i rätta stycken.
delar OFTAST in texten i rätta stycken.
delar ALLTID in texten i rätta stycken.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: