Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska 1 Boksamtal

Skapad 2020-10-06 08:38 i Birgittaskolan i Linköping Linköping
Svenska 1 Boksamtal
Gymnasieskola Svenska
=>
E
=>
C
=>
A
Samtal
Du kan muntligt förmedla egna tankar och åsikter samt genomför muntlig framställning inför en grupp. Detta gör du med viss säkerhet.
Du kan muntligt förmedla egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomför muntlig framställning inför en grupp. Detta gör du med viss säkerhet.
Du kan muntligt förmedla egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomför muntlig framställning inför en grupp. Detta gör du med säkerhet.
Språk
Språket är till viss del anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Språket är ledigt och anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
-Språket är ledigt och anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Reflektion
-
Du reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp.
-Du reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp.
Teman och motiv
Dessutom kan du översiktligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv
Dessutom kan du utförligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv.
Dessutom kan du utförligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv.
Iakttagelser
Du återger någon iakttagelse och formulerar egna tankar med utgångspunkt i berättandet.
Du återger några iakttagelser och formulerar välgrundade egna tankar med utgångspunkt i berättandet.
Eleven återger några iakttagelser, formulerar välgrundade och nyanserade egna tankar med utgångspunkt i berättandet samt relaterar innehållet i berättandet på ett relevant sätt till allmänmänskliga förhållanden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: