Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Diskussion/samtal i grupp

Skapad 2020-10-06 11:50 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Svenska

Diskussion/samtal i grupp.

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samtala om och diskutera varierande ämnen samt framföra åsikter och argument
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt. Eleven praktiserar turtagning till viss del och klarar i viss utsträckning att tala tydligt och visa engagemang
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt. Eleven praktiserar turtagning relativt väl och klarar relativt väl att tala tydligt och visa engagemang
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem. Eleven praktiserar turtagning väl och klarar av att tala tydligt och visa engagemang
Leda diskussionen
Eleven initierar diskussionen Eleven fördelar ordet vid behov mellan deltagarna på ett huvudsak fungerande sätt Eleven avslutar diskussionen och gör ett försök till sammanfattning
Eleven fördelar ordet mellan deltagarna vid behov på ett relativt fungerande sätt Eleven återför diskussionen till ämnet vid behov Eleven avsluta och gör en rimlig sammanfattning av diskussionen
Eleven fördelar vid behov ordet mellan deltagaren på ett väl fungerande sätt Eleven gör en sammanfattning av det viktigaste i diskussionen
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: