Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömning skriva sfi B, Brev vardag och fritid

Skapad 2020-10-06 15:27 i Mjölby Vuxenutbildning Mjölby
Bedömningsmatris för skriva
Vuxenutbildning Svenska för invandrare
F
Inte godkänd
E
Godkänd
Instruktioner och innehåll
Att du skriver om det du ska skriva om, att du har rätt form på texten
Du har inte följt instruktionerna.
Du följer instruktionerna för uppgiften och skriver om rätt sak.
Du har skrivit för lite.
Du skriver tillräckligt mycket text.
Förståelse
Det är svårt att förstå vissa delar av din text.
Läsaren förstår oftast vad du vill berätta när du skriver.
Struktur
styckeindelning inte blanda innehåll
Din text saknar några delar.
Det finns en början, en mitt och ett slut.
Ordföljd
verbet på andra plats
Du behöver träna mer på ordföljd.
Du har oftast rätt ordföljd.
Variation
Du varierar inte dina meningar.
Det varierar dina meningar.
Verb
exempel: Futurum:ska äta Presens: äter Preteritum: åt
Du använder ofta fel tempus(tid) på verben.
Du har oftast rätt tempus (tid) på verben.
Konjunktioner
och, men, så, eller
Du binder inte ihop meningar med konjunktioner/du binder ihop meningar med fel konjunktioner.
Du binder ihop meningar med rätt konjunktioner.
Substantiv och adjektiv
Du använder inte substantiv eller adjektiv på rätt sätt.
Du är ganska säker på adjektiv och substantiv.
Skrivregler
Du skriver inte stor bokstav och punkt/frågetecken på rätt sätt.
Du använder stor bokstav och punkt/frågetecken på rätt sätt.
Stavning
Att du skriver orden på rätt sätt
Stavningen gör att texten blir svår att förstå.
Du stavar så att läsaren förstår.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: