Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

träning av hund

Skapad 2020-10-06 22:19 i Stiernhooksgymnasiet Rättvik GY
Gymnasieskola 2 – 3 Hundkunskap
Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
ej godkänt/ej genomfört
aspekt
Eleven redogör ----för rasegenskaper hos olika hundraser.
översiktligt
utförligt
utförligt och nyanserat
aspekt
eleven redogör -----för olika träningsmetoder för olika hundraser och användningsområden.
översiktligt
utförligt
utförligt och nyanserat
aspekt
Eleven följer arbetsinstruktioner och utför ----- med handledare fostran och träning av hundar av olika raser för olika uppgifter, på ett ansvarsfullt, etiskt och säkert sätt.
i samråd
efter samråd
efter samråd
aspekt
I arbetet använder eleven----- olika metoder för att träna hundar mot uppsatta mål samt samspelar ----med hundar.
med viss säkerhet med viss säkerhet
med viss säkerhet med viss säkerhet
med säkerhet med säkerhet
aspekt
eleven bemöter och hanterar -----vanliga beteendeproblem hos hundar.
med viss säkerhet
med viss säkerhet
med säkerhet
aspekt
Eleven instruerar -----hundägare och hundförare om olika träningsmoment.
med viss säkerhet
med viss säkerhet
med säkerhet
aspekt
I arbetet löser eleven -----med handledare de problem som uppstår.
i samråd
efter samråd
efter samråd
aspekt
Dessutom redogör eleven ----för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer.
översiktligt
utförligt
-
aspekt
Eleven arbetar ergonomiskt med hundar, tillhörande utrustning och vistelsemiljöer.
tillfredsställande
-
-
brister finns
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: