Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Universum

Skapad 2020-10-07 08:18 i Önnestads skola Kristianstad
En matris utifrån Koll på NO 6, området Universum.
Grundskola 6
F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Fysiken och världsbilden
Du kan beskriva några historiska och nutida astronomiska upptäckter och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
Du har ännu inte visat tillräcklig kunskap.
Du beskriver på ett enkelt sätt.
Du beskriver på ett utvecklat sätt.
Du beskriver på ett välutvecklat sätt.
Begrepp och analys
Du kan beskriva varför det är möjligt att det finns liv på jorden.
Du har ännu inte visat tillräcklig kunskap.
Du beskriver och analyserar enkelt.
Du beskriver och analyserar utvecklat.
Du beskriver och analyserar välutvecklat.
Samband, analys och resonemang
Du kan använda kunskaper/fakta om solsystemet för att granska information och dra egna slutsatser
Du har ännu inte visat tillräcklig kunskap.
Du analyserar och resonerar enkelt.
Du analyserar och resonerar utvecklat
Du analyserar och resonerar välutvecklat.
Begrepp och resonemang
Du kan beskriva och resonera om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer
Du har ännu inte visat tillräcklig kunskap.
Du beskriver och resonerar på ett enkelt sätt..
Du förklarar och visar på samband och för utvecklade resonemang.
Du förklarar och visar på mönster och för välutvecklade resonemang.
Begrepp inom astronomi och fysik
Du kan beskriva vårt solsystem och dess himlakroppar.
Du har ännu inte visat tillräcklig kunskap.
Du beskriver på ett enkelt sätt
Du beskriver på ett utvecklat sätt
Du bekriver på ett välutvecklat sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: