👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris laboration Fysisk ansträngning

Skapad 2020-10-07 16:22 i Folkungaskolan Linköping
Bedömningsunderlag till försök i biologi kring fysisk ansträngning (andning och blodcirkulation).
Grundskola 7 – 9 Biologi

Här kan du se vad som krävs för olika nivåer när du skriver din rapport om den fysiska ansträngningen.

Grundnivå
Högre nivå
Högsta nivå
1: Planering
Hur väl förstår du vad som krävs för att arbeta praktiskt naturvetenskapligt?
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
Din planering skulle kunna vara en del av en fungerande labinstruktion. (Du har någon idé om vad som krävs för att mäta vad som händer med andning och blodcirkulation vid en kort fysisk ansträngning.)
Din planering fungerar i stort sett, men det är några saker du inte tänkt på för att den ska fungera (dvs ge resultat som du kan använda för att svara på vad som händer med andning och blodcirkulation vid en kort fysisk ansträngning.)
Din planering fungerar som den är (dvs den skulle ge ett användbart resultat).
2: Genomförande
Hur väl arbetar du under laborationen?
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
Du genomför någon del av undersökningen utan att någon eller något kommer till skada.
Du får resultat som du kan använda för att besvara frågan och det tar inte hela lektionen.
Du slutför laborationen effektivt och får ett användbart resultat.
3: Slutsatser
Hur väl har du förstått vad resultaten egentligen betyder?
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
Du ger något svar på hur en kort fysisk ansträngning påverkar din andning och blodcirkulation. Du hänvisar till resultaten och använder någon kunskap om blodcirkulation och andning (teori och begrepp) för att motivera svaret.
Du ger ett utförligt svar på frågan och motiverar det utförligt med ämneskunskaper och begreppsanvändning.
Du svarar tydligt och utförligt med korrekt användning av ämneskunskaper och begrepp.
4: Rimlighet och förbättringar
Hur väl kan du bedöma om resultaten är rimliga och föreslå förbättringar av metoden?
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
Du visar att du förstått om du egentligen borde ha fått ett annat värde på t ex puls och andningsfrekvens och i så fall vilket, med någon motivering. Du har något förslag som skulle kunna leda till en bättre fungerande metod, men som kanske inte är kopplat till just undersökningen av andning och blodcirkulation.
Din motivering till om du borde ha fått ett annat resultat är mer utförlig och korrekt. Du jämför med gruppens medelvärde. Du har ett konkret förslag till en bättre fungerande metod för just denna undersökning.
Du ger exempel på någon felkälla som skulle kunna ha påverkat just dina resultat och motiverar om du tror att den har gjort det eller inte. Du föreslår dessutom en utveckling/fördjupning av undersökningen med en ny frågeställning.
5: Dokumentation
Hur väl har du presenterat laborationens resultat?
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
Du har beskrivit tillräckligt av laborationen för att man ska förstå vad du gjorde och hur det gick. Dina resultat är uppskrivna i i begriplig form.
Du har med allt som krävs för en fullständig labrapport. Dina resultat finns systematiskt ordnade i t ex tabellform.
Rapporten är tydligt uppställd, sammanhängande och välformulerad. Dina resultat är presenterade på ett systematiskt och lättavläst sätt.

En fullständig rapport skall innehålla följande delar (men ibland begränsas uppgiften till en/några delar)

- Rubrik som talar om vad rapporten handlar om (gärna intresseväckande också). - Inledning med följande innehåll: Frågeställning (ungefär som rubriken) Hypotes (det du tror är svaret på frågan, motiverat med dina teoretiska kunskaper i ämnet.) - Metod och materiel (hur du gjorde och vilken utrustning du använde). - Resultat (mätvärden och observationer, inga förklaringar – det kommer i nästa stycke!) Se punkt 5 i matrisen. - Diskussion och slutsats. Se punkt 3-4 i matrisen.
Grundnivå
Högre nivå
Högsta nivå