Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen

Skapad 2020-10-07 22:48 i Bobergsskolan Stockholm Grundskolor
Matris på vad du ska kunna i Tema Kroppen
Grundskola 5 Biologi

Rubrik 1

Kroppen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Genomföra en undersökning genomför enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och... även bidra till att formulera enkla frågeställningar som det går att arbeta systematiskt utifrån
  • Bi  E 6
' Jag kan följa en laborationsplanering och svara på en frågeställning samt ställa en hypotes
Jag kan följa en laborationsplanering och svara på en frågeställning samt ställa en hypotes och dra vissa slutsatser/resultat
Jag kan följa en laborationsplanering och svara på en frågeställning samt ställa en hypotes och dra vissa slutsatser/resultat och reflektera över vad jag kunde gjort annorlunda.
Ny aspekt
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
  • Bi  E 6
Jag vet hur min hälsa påverkas av sömn, kost, motion. Jag kan några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Jag känner till ett par av människans organsystem. Jag kan namne 5-10 organ i de systemen, och vad de sitter i kroppen, vilken funktion de har och hur de samverkar.
Jag vet hur min hälsa påverkas av sömn, kost, motion. Jag kan några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Jag känner till 3-4 av människans organsystem. Jag kan namnge 5-10 organ i dessa, och vad de sitter i kroppen, vilken funktion de har och hur de samverkar och påverkar varandra.
Jag vet hur min hälsa påverkas av sömn, kost, motion och kan dra slutsatser och se vilka konsekvenser olika val får. Jag kan flera vanliga sjukdomar, förklara hur de angriper kroppen och hur de kan förebyggas och behandlas. Jag känner till fler än 4 av människans organsystem. Jag kan namnge 5-10 organ i dessa, och vad de sitter i kroppen, vilken funktion de har och hur de samverkar och påverkar varandra.
Ny aspekt
Dokumentation Eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild. Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  • Bi  E 6
Jag kan med hjälp av ord och bild berätta vad som händer i en undersökning eller laboration. Jag kan med hjälp av begrepp förklara vad som händer. Jag skriver ner det obligatoriska under lektionen.
Jag kan med hjälp av ord och bild berätta vad som händer i en undersökning eller laboration. Jag kan med hjälp av begrepp förklara vad som händer. Jag skriver ner det obligatoriska under lektionen.
Jag kan med hjälp av biologiska begrepp och i bilder berätta vad som händer i en undersökning, eller laboration. Jag skriver ner det obligatoriska under lektionen. Jag utvecklar mina tankar i NO-loggen och skapar en ny frågeställning.
Ny aspekt
Samtala och resonera Samtalar och diskuterar enkla frågor genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som... och som rör hälsa
  • Bi  E 6
' Jag ställer en fråga till eller berättar något för mina klasskompisar om kropp och hälsa i Utforskardelens frågor.
Jag ställer ett par frågor till och berättar saker för mina klasskompisar om kropp och hälsa som för diskussionerna framåt i Utforskardelens frågor.
Jag ställer flera frågor till och berättar saker för mina klasskompisar om kropp och hälsa som för diskussionerna framåt och fördjupar dem genom att jag använder mina kunskaper och det jag har lärt mig, i Utforskardelens frågor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: