Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska mspr- Une drame

Skapad 2020-10-08 13:20 i Friskolan Asken Grundskolor
Grundskola 8 – 9 Moderna språk - språkval

Grundmatris årskurs 8-9 moderna språk

>>>>>
>>>>>
>>>>>
Förståelse
Du visar att du förstår enkelt språk i lektionssalen och när de andra redovisar.
Du visar att du förstår längre fraser och detaljer i lektionssalen och när de andra redovisar.
Du visar god förståelse längre fraser och detaljer i lektionssalen och när de andra redovisar.
muntlig framställning
Ditt innehåll är enkelt och och du gör dig för det mesta förstådd Du använder enkla, grundläggande ord och korta meningar. Grammatiska fel förekommer men stör inte förståelsen. Du berättar med hjälp av stödord eller med din text som stöd Du pratar med ett begripligt uttal så att det du säger hörs och förstås.
Ditt innehåll framgår och är tydligare Du visar att du försöker variera ditt ordförråd och knyta samman satser. Du använder enkla grammati ska strukturer och det blir oftast rätt. Du berättar mer fritt med hjälp av stödord Du har ett tydligare uttal, följer uttalsregler och tänker på att variera röstläge och tal- hastighet.
Ditt innehåll är tydligt, sammanhängande med en röd tråd. Du uttrrycker dig varierat och använder lämpliga ord och uttryck på ett effektivt sätt. Du använder grammatiska strukturer på ett i huvudsak korrekt sätt. Du berättar fritt med hjälp av stödord Du har ett mycket tydligt uttal.
Strategier
Du använder dig av någon strategi för att skapa och förstå språk (t.ex. förförståelse, ordbok, anteckningar, omformuleringar).
Du använder strategier för att skapa och förstå språk.
Du använder strategier på ett effektivt och självständigt sätt för att lösa problem när du skapar språk.
Samtala
Du deltar i enkla samtal och ställer samt svarar på någon enkel fråga.
Du deltar i samtal samt svarar på enkla frågor.
Du delltar aktivt i samtal och bidrar till att samtalet förs framåt
Ansvar
Du ger dig och dina arbetskamrater arbetsro.
Du bidrar till att arbetsklimatet i gruppen är gott.
Du bidrar till att arbetsklimatet i gruppen är gott. Du är ett föredöme för dina kamrater.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: