Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Labbrapport - DNA ur kiwi

Skapad 2020-10-08 17:40 i Ljungsbro skola Linköping
Matris för bedömning av systematiska undersökningar i NO
Grundskola 7 – 9 Biologi Fysik Kemi
E
C
A
Information
Söka information och ange källkritik.
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
Jag kan söka information från minst en källa. Jag kan föra ett kort resonemang om källans trovärdighet utifrån ett perspektiv, t.ex. vem står bakom källan?
Jag kan hitta information från minst 2 källor. Jag kan föra utvecklade resonemang om mina källors trovärdighet utifrån två perspektiv.
Jag kan hitta information från minst 3 källor. Jag kan föra utvecklade resonemang om mina källors trovärdighet utifrån två perspektiv.
Skapa egen text
Använda information och anpassa framställning.
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
Jag kan skriva en kort naturvetenskaplig text med huvudsakligen egna ord och viss anpassning till målgrupp och syfte (diskussionen, svar på frågor).
Jag kan skriva en utvecklad naturvetenskaplig text med egna ord och relativt god anpassning till målgrupp och syfte (diskussionen, svar på frågor).
Jag kan skriva en välutvecklad naturvetenskaplig text med egna ord och en god anpassning till målgrupp och syfte (diskussionen, svar på frågor).
Instruktioner
Fältstudier och undersökningar, frågeställningar och planeringar
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
Jag kan följa en enkel instruktion med få moment och genomföra undersökningen. Jag kan formulera en enkel hypotes med ett försök till naturvetenskaplig motivering. Jag kan ge förslag eller har en idé till en metod till att genomföra en enkel undersökning.
Jag kan följa en instruktion och visar det i det praktiska arbetet. Kan skriva en hypotes till denna som har en enkel naturvetenskaplig motivering. Kan skriva en instruktion som går att följa med några få justeringar.
Jag kan följa en instruktion på ett effektivt sätt och visar det i det praktiska arbetet. Kan skriva hypotes som har en tydlig naturvetenskaplig motivering. Kan skriva en instruktion som går att följa med tillförlitligt resultat.
Praktiskt arbete
Använda utrustning
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
Jag laborerar säkert efter någon påminnelse. Jag antecknar de resultat jag får till exempel i en tabell. Jag kanske inte alltid är så noggrann.
Följer säkerhetsföreskrifter utan påminnelse. Följer instruktionerna och är noggrann antecknar observationer. Få ofta ett tydligt resultat.
Följer säkerhetsföreskrifter, Kan följa en instruktion som innehåller flera moment, är noggrann och jobbar på att minimera felkällor.
Resonemang om resultat
Resultat, modeller & teorier
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
Jag kan kort svara på undersökningens frågeställning med hjälp av mitt resultat från undersökningen.
Kan jämför undersökningens hypotes med resultatet på ett enklare sätt med enklare naturvetenskapliga förklaringar.
Kan på ett säkert sätt jämföra resultatet med frågeställningarna och hypoteser och förklara det på ett utvecklat sätt med naturvetenskapliga begrepp.
Resonemang om undersökningens kvalité
Resultat, rimlighet & förbättring
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
Jag kan hitta en felkälla eller förklara hur man skulle göra undersökningen mer exakt. Jag ser om mitt resultat är orimligt.
Det finns ett enklare resonemang om resultatet rimlighet. Kan ge förlag på uppgiftsspecifik förbättring och med stöttning förklara varför det ger en förbättring.
Det finns ett välutvecklat resonemang om resultatets rimlighet kopplat till naturvetenskapen och ger uppgiftsspecifika förbättringsförslag med ett tydligt resonemang om varför. Kan ge någon ny tänkbar frågeställning.
Dokumentation
Redovisning undersökningar
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
Jag kan med hjälp av en mall skriva en kort rapport med frågeställningar, metod, resultat och diskussion.
Kan skriva en labbrapport utifrån en mall med rubriker eller en helt egen där det framgår tydligt framgår frågeställningar, hypoteser och genomförande. sedan ska resultat redovisas i på ett lämpligt sätt,ex tabell. Resonemang om resultat , rimlighet mm ska uppfylla kriterierna för C eller högre.
Ska kunna skriva en utvecklad labbrapport utan stöttning där alla moment tydligt framgår och uppfyller kriterierna för A.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: