Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska Lärandematris Boksamtal år 8 ht20

Skapad 2020-10-10 09:01 i Stenkulan Lerum
Grundskola 7 – 9 Svenska
----->
----->
---->
Jag deltar i diskussionen genom att
besvara frågor och diskutera bokens innehåll
jag besvarar frågorna samt framför åsikter om boken med enkla argument
jag besvarar frågorna samt framför åsikter med utvecklade argument
jag besvarar frågorna samt framför åsikter med välutvecklade argument
Jag deltar i diskussionen genom att
ge exempel från boken
jag ger något exempel från boken
jag ger flera exempel ur boken mina exempel är relevanta
jag ger flera tydliga exempel ur boken mina exempel är relevanta och tar upp olika tankar
Jag för diskussionen framåt genom att att
ställa frågor och bredda/fördjupa diskussionen
jag lyssnar, ställer frågor och framför åsikter till viss del som för diskussionen framåt
jag lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som för diskussionen framåt
jag lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som för diskussionen framåt och breddar och/eller fördjupar diskussionen
Jag visar engagemang genom att
låta alla komma till tals vänta på min tur tala tydligt vara engagerad
jag låter alla komma till tals, väntar på min tur, talar tydligt och är till viss del engagerad
jag tänker medvetet på att alla kommer till tals, väntar på min tur, talar tydligt och är engagerad
jag tänker medvetet på att alla kommer till tals, väntar på min tur, talar tydligt och är engagerad genom hela diskussionen
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: