Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Moderna språk lärandematris tala åk 7 ht20

Skapad 2020-10-10 17:22 i Stenkulan Lerum
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval

Tala

Jag kan hålla presentationer eller berätta om något.
----->
----->
----->
Innehåll
Hur väl jag kan prata om ett visst tema eller en viss uppgift.
Jag berättar grundläggande om det som efterfrågas i uppgiften.
Jag berättar om det som efterfrågas i uppgiften och får med fler detaljer än det mest nödvändiga.
Jag berättar om det som efterfrågas i uppgiften och gör det utförligt.
Ord, fraser, formuleringar
Hur väl jag kan använda mig av ord och fraser som jag lärt mig.
Jag använder ett övervägande enkel språk. Jag upprepar mig en del och har ett mindre ordförråd.
Jag använder ett något mer utvecklat språk. Jag har ett något större ordförråd och kan variera mitt sätt att uttrycka mig något.
Jag använder ett något mer utvecklat språk. Jag har ett ganska så stort ordförråd och kan variera mitt sätt att uttrycka mig.
Uttal
Hur väl jag kan uttala ord och fraser så att andra förstår.
Mitt uttal låter ibland lite svenskt. Jag gör fel på uttalsregler som ibland leder till missförstånd.
Mitt uttal låter ganska så likt målspråket, men jag gör ibland fel på någon enstaka uttalsregel.
Mitt uttal låter likt målspråket och jag följer uttalsreglerna till allra största del.
Språkriktigthet - grammatik
Hur väl jag uttrycker mig så att andra förstår.
Jag har en del språkliga fel som ibland leder till missförstånd.
Jag har en del språkliga fel men det leder inte till några större missförstånd.
Jag talar med god språkriktighet och har få språkliga fel.
Språkriktighet - flyt
Hur väl jag uttrycker mig utan att göra allt för många pauser.
Jag stakar mig en hel del och/eller gör ibland långa pauser för att tänka efter. Jag läser ganska mycket innantill
Jag talar med huvudsakligt gott flyt och gör få pauser för att tänka efter. Jag talar ganska fritt.
Jag pratar med gott flyt och gör endast ett fåtal pauser för att tänka efter. Jag talar mycket fritt.
Språkliga strategier
Hur väl jag tar mig förbi problem när jag talar
Jag kommer ibland inte vidare om jag inte vet vad jag ska säga. Jag väljer ibland svenska eller engelska ord istället för målspråket. Jag chansar ibland och hittar på ett ord när jag inte kan det. Ibland blir det rätt, ibland inte.
Jag använder ibland strategier när problem uppstår, t.ex. genom att säga något enklare. Jag väljer mycket sällan svenska eller engelska ord istället för målspråket. Jag försöker formulera om mig om jag inte kan ett ord eller uttryck. Ibland förstår mottagaren, ibland inte.
Jag använder mig av strategier när problem uppstår, t.ex. genom att jag omformulera mig så att andra förstår. Jag har ett stort ordförråd vilket ger mig möjligheter att uttrycka mig friare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: