👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HT-20 NO (Fy+Ke) åk:6 - Luft och Väder

Skapad 2020-10-10 21:15 i Valhallaskolan Halmstad
Arbetsområde v.42-47 Kunskapskrav i tre nivåer för arbetsområdet Luft och Väder i åk 4. Kunskapskraven bygger på läroplanens kunskapskrav för år 6. Området behandlar delar av det centrala innehållet som - Luftens egenskaper och sammansättning - Fossila och förnybara ämnen. Deras betydelse för energianvändningen och påverkan på klimatet. - Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
Grundskola 6 Fysik Kemi

Kunskapskrav i tre nivåer för arbetsområdet Luft och Väder. För att anses ha klarat arbetsområdet måste minst alla mål i nivå 1 uppnås.

Sakkunskap Fysik

 • Fy  4-6   Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
 • Fy  4-6   Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
Du behöver öva mer på
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepp
Muntlig diskussion Arbetsuppgifter
 • Fy  E 6
Jag kan på ett enkelt sätt förklara varför vi har olika väder och hur vindar uppstår.
Jag kan förklara varför vi har olika väder och hur vindar uppstår.
Jag kan på ett detaljerat sätt förklara varför vi har olika väder och hur vindar uppstår.
Muntlig diskussion Arbetsuppgifter
Jag känner igen och kan på ett enkelt sätt berätta om någon vädersymbol och något väderuttryck och deras innebörd.
Jag känner igen och kan berätta om några vädersymboler och väderuttryck och deras innebörd.
Jag känner igen och kan ganska detaljerat berätta om några vädersymboler och väderuttryck och deras innebörd.

Sakkunskap Kemi

 • Ke  4-6   Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
 • Ke  4-6   Luftens egenskaper och sammansättning.
 • Ke  4-6   Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
 • Ke  4-6   Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
Du behöver öva mer på
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepp
Arbetsuppgifter Muntlig diskussion
 • Ke  E 6
Jag kan på ett enkelt sätt berätta om vad luften består av och hur den är uppbyggd.
Jag kan berätta om vad luften består av och hur den är uppbyggd.
Jag kan berätta om vad luften består av och hur den är uppbyggd.
Samtala och föra resonemang
Helklass och gruppdiskssioner
 • Ke  E 6
 • Fy  E 6
Jag kan på ett enkelt sätt prata om hur luftens uppbyggnad påverkar luftens egenskaper och nämna någon för-och nackdel de har för oss.
Jag kan prata om hur luftens uppbyggnad påverkar luftens egenskaper och nämna några för- och nackdelar de har för oss.
Jag kan på ett mer detaljerat sätt prata om hur luftens uppbyggnad påverkar luftens egenskaper och nämna några för- och nackdelar de har för oss.
Beskriva och uttrycka samband
Muntlig diskussion
 • Fy  E 6
Jag kan ge något exempel när jag på ett enkelt sätt beskriver hur isolering hänger ihop med att energi är oförstörbar.
Jag kan ge flera exempel när jag på ett bra sätt beskriver hur isolering hänger ihop med att energi är oförstörbar.
Jag kan ge flera exempel när på ett mycket bra sätt beskriver hur isolering hänger ihop med att energi är oförstörbar.

Experiment

 • Fy  4-6   Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
Du behöver öva mer på
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Undersökningar
 • Ke  E 6
 • Ke  E 6
 • Ke  E 6
Jag kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och enkla frågeställningar.
Jag kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och formulera enkla frågeställningar.
Jag kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och formulera enkla frågeställningar.
Dokumentation
 • Ke  E 6
Jag kan göra en enkel dokumentation av min undersökning i excel med hypoteser som kan jämföras med mina resultat.