Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

DK 2 . Organisationsformer & O-Kulturer

Skapad 2020-10-11 14:45 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Ledarskap och organisation
Betyget E
Betyget D
Betyget C
Betyget B
Betyget A
Begrepp- teorier modeller
Eleven redogör översiktligt för innebörden av begrepp inom ledarskap och organisation.
Övervägande del av C
Eleven redogör utförligt för innebörden av begrepp inom ledarskap och organisation.
Övervägande del av A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för innebörden av begrepp inom ledarskap och organisation.
Exempel och sammanhang
Med hjälp av teorier och modeller förklarar eleven översiktligt olika exempel och sammanhang.
Övervägande del av C
Med hjälp av teorier och modeller förklarar eleven utförligt olika exempel och sammanhang.
Övervägande del av A
Med hjälp av teorier och modeller förklarar eleven utförligt och nyanserat olika exempel och sammanhang.
Organisationsformer & O-Kulturer
Eleven beskriver översiktligt olika organisationsformer och för enkla resonemang om deras användbarhet. Dessutom redogör eleven översiktligt för hur organisationskulturer uppstår och för enkla resonemang om organisationskulturens påverkan på ledarskap, medarbetare och resultat inom en verksamhet.
Övervägande del av C
Eleven beskriver utförligt olika organisationsformer och för välgrundade resonemang om deras användbarhet. Dessutom redogör eleven utförligt för hur organisationskulturer uppstår och för välgrundade resonemang om organisationskulturens påverkan på ledarskap, medarbetare och resultat inom en verksamhet.
Övervägande del av A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat olika organisationsformer och för välgrundade och nyanserade resonemang om deras användbarhet. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för hur organisationskulturer uppstår och för välgrundade och nyanserade resonemang om organisationskulturens påverkan på ledarskap, medarbetare och resultat inom en verksamhet.
Beskrivning, samband och slutsatser
Beskrivningarna, sambanden mellan teorierna och exemplen presenteras översiktligt, likaså slutsatserna. Misstolkningar förekommer.
Övervägande del av C
Beskrivningarna, sambanden mellan teorierna och exemplen presenteras utförligt, likaså slutsatserna. Misstolkning kan förekomma
Övervägande del av A
Beskrivningarna, sambanden mellan teorierna och exemplen presenteras utförligt och vinklat, likaså slutsatserna. Det råder inte någon misstolkning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: