Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Evolution - uppgift 2

Skapad 2020-10-11 15:19 i Ljungsbro skola Linköping
Vad tyder på att det har skett en utveckling av växter och djur från enkla till mer komplicerade former? Vilka bevis finns för evolutionsteorin? Vad har evolutionsteorin haft för betydelse för oss människor idag?
Grundskola 7 – 9 Biologi
E
C
A
Källor och källkritik
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
Du ska ha med information från minst 2 källor. Du kan föra ett enkelt resonemang om dina källors trovärdighet utifrån ett perspektiv. T.ex. vem står bakom källan?
Du kan hitta information från minst 2 källor. Du kan föra utvecklande och relativt välunderbyggda resonemang om dina källors trovärdighet utifrån två perspektiv.
Du kan hitta information från minst 3 olika källor. Du kan föra välutvecklade och välunderbyggda resonemang om dina källors trovärdighet utifrån minst tre perspektiv.
Skapa egen text
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
Du kan skriva en enkel naturvetenskaplig text med huvudsakligen egna ord och viss anpassning till målgrupp och syftet med uppgiften.
Du kan skriva en utvecklad naturvetenskaplig text med egna ord med relativt god anpassning till syftet med uppgiften och målgrupp.
Du kan skriva en välutvecklad naturvetenskaplig text med egna ord med en god anpassning till syftet med uppgiften och målgrupp.
Biologiska sammanhang, begrepp, modeller och teorier
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
Du kan kort redogöra för ett bevis som finns för evolutionsteorin.
Du kan utvecklat beskriva två bevis som finns för evolutionsteorin.
Du kan välutvecklat beskriva 4 bevis som finns för evolutionsteorin.
Upptäckter och deras betydelse
Evolutionsteorin
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
Du kan ge något exempel på vad evolutionsteorin har betytt för oss människor idag.
Du kan ge något exempel på vad evolutionsteorin har betytt för oss människor idag samt utvecklat beskriva dess betydelse.
Du kan ge några exempel på vad evolutionsteorin har betytt för oss människor idag samt välutvecklat beskriva deras betydelse.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: