Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 1-3 (Anpassad)

Skapad 2020-10-12 13:28 i Byskolan Lunds för- och grundskolor
Anpassad matris för engelska åk 1-3 utifrån relevanta kunskapsmål för elev.
Grundskola 1 – 3 Engelska

Målet med undervisningen är att utveckla din förmåga att tala och lyssna på det engelska språket.
Med matrisens hjälp följer vi upp hur långt du har kommit i din utveckling när det gäller engelska. Matrisen visar relevanta mål utifrån din kunskapsnivå.

Lyssna/förstå
Förmågan att förstå och tolka innehållet i talad engelska
Lyssnar och visar intresse för att förstå engelska ord
Lyssnar och förstår enstaka ord, ramsor och sånger
Förstå enkla instruktioner
Förstå enkla meningar inom kända områden
Tala
Förmågan att formulera sig och kommunicera i tal
Vågar härma och säga engelska ord och fraser
Kan säga enstaka engelska ord
Kan säga flera engelska ord
Kan säga enkla och inövade meningar (t.ex. berätta något om sig själv eller ett gosedjur)
Kan konstruera och säga enkla meningar
Samtala
Förmågan att formulera sig och kommunicera i tal
Vågar och försöker svara på enkla frågor med hjälp
Kan delta i samtal och dialoger med enstaka ord, svara på enklare engelska frågor på svenska
Kan delta i samtal och dialoger med enstaka ord, svara på enklare engelska frågor på engelska
Kan säga enkla hälsningsfraser och presentera sig själv och sin familj
Kan ställa och svara på enkla frågor inom kända områden på engelska
Läsförståelse
Förmågan att förstå och tolka innehållet i uppläst engelsk text
Lyssnar och förstår enklare engelska ord i ett sammanhang
Lyssnar och förstår kortare engelska meningar
Återberättar innehållet i en engelsk text med stöd
Återberättar innehållet i en engelsk text utan stöd
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: