Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Antika Grekland och Romarriket

Skapad 2020-10-12 18:21 i Tråsättraskolan Österåker
Historia åk 7 antika Grekland och Romarriket
Grundskola 7 Historia

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Historiska skeenden, migration och kulturmöten.
 • Hi  E 9
 • Hi  E 9
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  C 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
 • Hi  A 9
 • Hi  A 9
Kunna nämna någon plats/ område dit man flyttade. Ger en enkel förklaring .Resonerar enkelt kring någon konsekvens.
Kunna ange någon plats/ område dit man flyttade. Ger en orsak och en konsekvens i ett utvecklat resonemang i ett par led.
Kunna ange fler områden man flyttade till (helst specificerat) Ger minst en orsak och en konsekvens i ett välutvecklat resonemang i fler led
Ny aspekt
Atens demokrati
 • Hi  E 9
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
 • Hi  A 9
Kunna minst två krav för att få rösträtt. För ett enkelt resonemang kring hur - ex. en röst var. Anger minst en fördel eller nackdel.
Kunna alla olika krav på rösträtt. För ett relativt utvecklat resonemang kring hur det gick till att rösta. Anger minst en fördel och nackdel i ett relativt utv. resonemang.
Kunna alla olika krav på rösträtt. För ett utvecklat resonemang kring hur det gick till att rösta. Anger minst ett par fördelar med demokratin och minst en nackdel i ett välutvecklat och problematiserande resonemang.
Ny aspekt
Grekisk kultur
 • Hi  E 9
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
 • Hi  A 9
Ger tre i huvudsak riktiga orsaker i ett enkelt resonemang kring dessa.
Ger minst tre riktiga orsaker och för ett relativt välutvecklat resonemang i ett par led kring dessa.
Ny aspekt
Kulturarv från antikens Grekland
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
Kunna ge minst ett par exempel på kulturarv. Ger en enkel förklaring kring vilket av dessa som de tycker är viktigast.
Berättar om minst tre på kulturarv. Ger en relativt utvecklad förklaring kring vilken av dessa som är viktigast.
Ny aspekt
Jämföra livsvillkor
 • Hi  E 9
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
 • Hi  A 9
Ger en enkel motivering av sitt val, och visar på ett enkelt sätt viss förståelse för skillnaderna i livsförhållanden för kvinnorna i de olika stadsstaterna.
Ger en relativt utvecklad motivering av sitt val, och visar på förståelse för skillnaderna i livsförhållanden för kvinnorna i de olika stadsstaterna .
Ger en välutvecklad utvecklad motivering av sitt val, och visar god förståelse för skillnaderna i livsförhållanden i de olika stadsstaterna (resonemanget får gärna innehålla en problematisering).
Ny aspekt
Styrelseskick
 • Hi  E 9
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  C 9
Kan berätta hur Romarriket styrts på ett enkelt och i huvudsak riktigt sätt med ett fåtal begrepp.
Kan berätta hur Romarriket styrts på ett relativt välutvecklat sätt med fler begrepp.
Ny aspekt
Romerskt vardagsliv
 • Hi  E 9
 • Hi  E 9
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  C 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
 • Hi  A 9
 • Hi  A 9
Skriver enkelt om minst två områden kring hur människor levde i Romarriket med ett fåtal konkreta exempel.
Skriver relativt välutvecklat om några områden kring hur människorna i Romarriket levde med några konkreta exempel.
Skriver välutvecklat om flertalet områden kring hur människorna i Romarriket levde med fler konkreta exempel. Du skriver även utifrån olika perspektiv.
Ny aspekt
Romarrikets sammanbrott
 • Hi  E 9
 • Hi  E 9
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  C 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
 • Hi  A 9
 • Hi  A 9
Kan på ett enkelt sätt berätta om minst två orsaker till att Romarriket föll.
Kan berätta om minst tre orsaker till att Romarriket föll på ett relativt välutvecklat sätt.
Kan berätta om tre orsaker till att Romarriket föll på ett välutvecklat sätt.
Ny aspekt
Kulturarv från romarriket
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Kunna ge minst ett par exempel på kulturarv. Ger en enkel förklaring kring vilket av dessa som de tycker är viktigast.
Berättar om minst tre på kulturarv. Ger en relativt utvecklad förklaring kring vilken av dessa som är viktigast.
Ny aspekt
Begrepp
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Du använder dig av ett fåtal ämnesspecifika begrepp i dina svar.
Du använder dig av fler ämnesspecifika begrepp i dina svar.
Du använder dig av många ämnespecifika begrepp på ett välfungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: