Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förklarande texter

Skapad 2020-10-13 19:51 i Slaka skola Linköping
Skrivutvecklingsmatris - förklarande texter
Grundskola 4 – 6 Svenska
Börjar
Utvecklar
Befäster
Utvidgar
Syfte
Förstår vad orsak och verkan är. Kan identifiera en förklarande text.
Kan redogöra för några områden där förklarande texter skrivs. Försöker anpassa texten till syftet.
Förstår att syftet med en förklarande text är att förklara fenomen eller hur något fungerar. Kan anpassa texten till syftet och målgruppen.
Förstår att det finns olika typer av förklaringar, som anger orsak/verkan eller som beskriver processer. Kan och vågar på egen hand anpassa och variera texten utifrån syfte och målgrupp.
Innehåll
Innehållet är begripligt men ej anpassat till uppgiften.
Innehållet är begripligt och i viss mån anpassat till uppgiften. Innehåller enkla resonemang.
Innehållet är tydligt och anpassat till uppgiften. Innehåller utvecklade resonemang.
Innehållet är tydligt och väl anpassat till uppgiften. Innehåller väl utvecklade resonemang.
Struktur
Skriver observationer och kommenterar dessa.
Börjar använda strukturen för en förklarande text.
Planerar och organiserar information enligt strukturen för en förklarande text.
Kan självständigt söka, planera, organisera och presentera information, så att förklaringen blir tydlig och lätt att följa.
Struktur
Definition
Skriver personligt, "jag ska berätta om..."
Försöker skriva en inledande definition.
Skriver en inledande definition.
Inleder med en tydlig och välformulerad definition av fenomenet.
Struktur
Förklaring
Förklarar genom att använda ett personligt språk, t.ex. "det får mig att frysa" istället för "det sänker kroppstemperaturen".
Förklarar genom att använda sambandet mellan orsak och verkan, t.ex. " om ... så, därför, eftersom..."
Förklarar sambandet mellan orsak och verkan i logiska steg.
Knyter effektivt ihop information för att tydligt, stegvis och logiskt visa sambandet mellan orsak och verkan.
Struktur
Sammanfattning
Har en otydlig sammanfattning.
Har en enkel sammanfattning.
Sammanfattar de viktigaste stegen i ett avslutande stycke.
Skriver en tydlig sammanfattning som innehåller de olika stegen i förklaringen.
Språkliga drag
Använder få av de språkliga drag som är typiskt för förklarande text.
Använder några av de språkliga drag som är typiska för förklarande text.
Använder de språkliga drag som är typiska för förklarande text.
Använder och utvecklar de språkliga drag som är typiska för en förklarande text.
Språkliga drag
Textbindning
Försöker förklara men använder ej sambandsord för orsak/verkan.
Använder enkla sambandsord för orsak/verkan.
Använder ett varierat urval av sambandsord för orsak/verkan.
Varierar sambandsorden för orsak/verkan och anpassar dem efter innehållet och målgruppen.
Språkliga drag
Meningskonstruktion
Skriver enklare meningar.
Försöker skriva komplexa meningar.
Skriver komplexa meningar för att tydliggöra information.
Skriver komplexa meningar för att tydliggöra information, sammanfatta innehåll och skapa sammanhang.
Språkliga drag
Ordval
Har ett enkelt ordval.
Använder några ämnesspecifika ord.
Använder mestadels ämnesspecifika ord.
Använder ämnesspecifika ord och ger definitioner där det behövs.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: