Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska kartläggning - Läsa år 1

Skapad 2020-10-14 15:07 i Solviksskolan Ludvika
Grundskola 1 Svenska Svenska som andraspråk
Nivå 1
Eleven är på väg men behöver fortsatt stöd.
Nivå 2
Eleven kan utan stöd.
Aspekt 1
Eleven namnger i stort sett alla bokstäver och vet hur de låter.
Ny aspekt
Eleven urskiljer ord i meningar.
Ny aspekt
Eleven läser ord och enkla meningar med hjälp av både logografisk helordsläsning och ljudningsstrategin.
Ny aspekt
Eleven visar förståelse för innehållet vid egen läsning genom att kommentera och återge något av det lästa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: