Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Resonerande text En i klassen

Skapad 2020-10-14 15:09 i Hälsinggårdsskolan Falun
Grundskola 7 – 9 Svenska
Grundläggande
God nivå
Mycket god nivå
Koppling till uppgiften
Du följer instruktionen. Texten fungerar i huvudsak som ett bidrag till antologin En i klassen.
Du följer instruktionen. Texten fungerar relativt väl som ett bidrag till antologin En i klassen.
Du följer instruktionen. Texten fungerar väl som ett bidrag till antologin En i klassen.
Innehåll
Din tankegång framgår och du resonerar på ett enkelt sätt om vad det innebär att vara en i klassen.
Din tankegång framgår tydligt och du resonerar på ett utvecklat sätt om vad det innebär att vara en i klassen.
Du resonerar på ett välutvecklat och nyanserat sätt om vad det innebär att vara en i klassen.
Du ger exempel från din egen verklighet eller boken En komikers uppväxt, som passar i sammanhanget.
Dina exempel är passande och fördjupar/utvidgar resonemanget.
Dina exempel är träffande och bidrar till textens läsvärde.
Du ger exempel både från det personliga, från boken och det allmänna, men det råder inte alltid balans mellan dem.
Det råder god balans mellan det personliga, det från boken och det allmänna.
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textbindningen är enkel.
Texten är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar med exempelvis tydlig inledning, konsekvent genomförd styckeindelning samt tydlig avslutning. Textbindningen är utvecklad.
Texten är sammanhängande och välstrukturerad med exempelvis effektiv inledning, konsekvent genomförd styckeindelning samt effektiv avslutning. Textbindningen är välutvecklad. Struktur och innehåll samspelar.
Språk och stil
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är varierat och passar ungdomstidningen exempelvis genom ungdomligt språkbruk och läsartilltal.
Ordvalet är träffande, varierat och passar väl i ungdomstidningen exempelvis genom en konsekvent genomförd stil.
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande.
Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande.
Skrivregler
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Helhetsbedömning
Du följer uppgiftsinstruktionen. Textens innehåll och form är i huvudsak anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Du följer uppgiftsinstruktionen. Textens innehåll och form är relativt väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Du följer uppgiftsinstruktionen. Textens innehåll och form är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: