Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Diagnos 2 (Årskurs 5) Längd, area och symmetri

Skapad 2020-10-16 17:26 i Kärna skola Kungälv
Diagnos 2 ur "Koll på matematik 5A"
Grundskola 4 Matematik

Test 2 Längd, area och symmetri

Ej genomfört
Osäker
Delvis
Säker
Visar på en högre nivå
(Endast de uppgifter där det är en möjlighet)
1. Mäta en sträcka korrekt med linjal
Ex: Hur lång är sträckan?___________ = 2,7 cm
2. Rita en korrekt sträcka
Ex: Rita en sträcka som är 1,5 dm = eleven ritar en korrekt längd och använder linjal
3. Omvandla enheterna mm, cm, dm och m
Ex: 82 cm = ___ m Eleven skriver 0,82 m
Visar på en högre nivå
3. Omvandla enheterna mil, km och m
Ex: 66 km =_____ mil Eleven skriver 6,6 mil
Visar på en högre nivå
4. Uppskatta enheters rimlighet
Ex: En penna är 1,3_______ lång. Eleven skriver: En penna är 1,3 dm lång.
5. Beskriva skillnad på en likbent och en liksidig triangel
Visar en högre nivå
6. Räkna ut arean av en triangel genom basen x höjder /2
7. Räkna ut höjden i en triangel genom att veta area och bas
Ex: Basen i en triangel är 120 mm. Arean är 24 kvadratcentimeter. Räkna ut höjden i triangeln.
Visar på en högre nivå
8. Räkna ut en rektangels area
8. Räkna ut en sammansatt figurs area
Ex: En rektangel och en triangel tillsammans.
9. Fortsätta rita en figur så att den blir symmetrisk
Visa säkerhet och korrekthet i sina uträkningar
Skriva/rita prydligt och läsligt i diagnoshäftet
Helhetsbedömning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: