Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi, enl nya KP

Skapad 2020-10-17 14:58 i Bohusskolan Ale
Grundskola 7 – 9 Biologi
Når ännu inte målen
E
C
A
Biologins begrepp och modeller
Du har ännu inte visat att du har tillräckliga kunskaper om biologiska begrepp och förklaringsmodeller för att visa att du kan beskriva och förklara biologiska samband i naturen och människokroppen.
Du har visat att du har grundläggande kunskaper om biologins begrepp och förklaringsmodeller och kan använda dem för att beskriva och förklara biologiska samband i naturen och människokroppen.
Du har visat att du har goda kunskaper om biologins begrepp och förklaringsmodeller och kan använda dem för att beskriva och förklara biologiska samband i naturen och människokroppen.
Du har visat att du har mycket goda kunskaper om biologins begrepp och förklaringsmodeller och kan använda dem för att beskriva och förklara biologiska samband i naturen och människokroppen.
Föra resonemang och bemöta argument
Du har ännu inte visat att du kan resonera och bemöta argument med naturvetenskaplig underbyggnad i frågor som rör miljö och hälsa
Du har visat att du kan resonera och bemöta argument med viss naturvetenskaplig underbyggnad i frågor som rör miljö och hälsa
Du har visat att du kan resonera och bemöta argument med relativt god naturvetenskaplig underbyggnad i frågor som rör miljö och hälsa
Du har visat att du kan resonera och bemöta argument med god naturvetenskaplig underbyggnad i frågor som rör miljö och hälsa
Information och källor
Du har ännu inte visat att du kan söka information som rör biologi, använda olika källor och föra resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du har visat att du kan söka information som rör biologi, använda olika källor och föra enkla resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du har visat att du kan söka information som rör biologi, använda olika källor och föra utvecklade resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du har visat att du kan söka information som rör biologi, använda olika källor och föra välutvecklade resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Planera, genomföra och utvärdera systematiska undersökningar
Du har ännu inte visat att du kan söka svar på frågor genom att planera och utföra systematiska undersökningar samt värdera undersökningarna genom att föra resonemang utifrån frågeställningarna.
Du har visat att du kan söka svar på frågor genom att planera och utföra systematiska undersökningar på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt samt värdera undersökningarna genom att föra enkla resonemang utifrån frågeställningarna.
Du har visat att du kan söka svar på frågor genom att planera och utföra systematiska undersökningar på ett säkert och fungerande sätt samt värdera undersökningarna genom att föra utvecklade resonemang utifrån frågeställningarna.
Du har visat att du kan söka svar på frågor genom att planera och utföra systematiska undersökningar på ett säkert och välfungerande sätt samt värdera undersökningarna genom att föra väl utvecklade resonemang utifrån frågeställningarna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: