Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

modersmål arabiska

Skapad 2020-10-17 21:27 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
stöd och bedömning i modersmålet.
Grundsärskola 7 Modersmål

Dessa nivåer är inte betyg utan ger eleven och föräldrar information om vad som är nästa utveckling steg.

Matriser Arabiska 7-9

 • Ml   tala och samtala i olika sammanhang,
 • Ml   läsa och förstå texter,
 • Ml   skriva för olika syften, och
 • Ml   reflektera över traditioner och kulturella företeelser i områden där modersmålet talas.
 • Ml  E 9   Utifrån sitt modersmåls särdrag kan eleven bidra till att skriva texter och anpassa dem till olika sammanhang.
 • Ml  C 9   Utifrån sitt modersmåls särdrag kan eleven skriva texter med viss anpassning till olika sammanhang.
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Skriv skicklighet
 • Ml  7-9
Du formulerar dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
Du formulerar dig relevant variant, tydligt och sammanhängande och i någon mån anpassat efter syfte och mottagare och situation.
Du formulerar dig tydligt, du skriver mycket välutvecklad text, texten är varierat och sammanhängande och med anpassning till syfte, mottagare och situation.
 • Ml  7-9
Du tar emot respons, bearbetar och gör enkla förbättringar på din text. Du skriver enkla beskrivningar. Du har en "röd tråd" och struktur i dina texter. Du gör jämförelser genom att ge exempel på likheter och skillnader mellan modersmålet och det svenska språket.
Du tar emot och ger respons, du bearbetar och du gör förbättringar på din egen text. Du har en tydlig röd tråd och struktur i dina texter. Du gör tydliga jämförelser genom att ge exempel på likheter och skillnader mellan modersmålet och det svenska språket.
Du tar emot och ger respons samt du utvecklar din text på egen hand. Du har en mycket tydlig röd tråd och struktur i dina texter. Du gör jämförelser mellan språken och visar förståelse hur det påverkar språkens olika sätt att användas genom att konkret förklara olika fenomen.

läsförståelse

 • Ml  7-9   Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från områden där modersmålet talas.
 • Ml  7-9   Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll.
 • Ml  7-9   Beskrivande och förklarande texter, till exempel nyhetsartiklar, med anknytning till traditioner och företeelser i områden där modersmålet talas.
Nivå E
Nivå C
Nivå A
läser olika texter
Du läser flytt. Du läser, förstår och återberättar olika texters innehåll.
Du läser gottflytt. Du läser, förstår och kommenterar olika texters innehåll. Du kan återberätt om olika texter på ett förstående sätt. Du kan reflektera kring textens budskap och koppla den till olika situationer enligt eget erfarenhet. Du kan läsa mellan raderna.
Du läser mycket gottflytt. Du läser, förstår och kommenterar tydligt på olika texters innehåll. Du kan återberätta om olika texter med välutvecklade sätt genom att använda tex. standard arabiska. Du kan reflektera kring olika texters budskap och koppla den till olika situationer enligt eget erfarenhet. Du kan läsa mellan raderna och dra slutsatsar. DU kommenterar och ge en tydlig respons på andras texter.
samtal och diskussioner
 • Ml  7-9
 • Ml  7-9
Du deltar i samtal om olika kända ämnesområden och situationer.
Du deltar i samtal inom både kända och nya ämnesområden, samt inleder du även enkla samtal.
Du inleder och deltar i samtal inom olika ämnesområden och i olika situationer.
Du deltar i diskussioner, argumentera och analysera inom olika områden. Du diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där arabiska används, och gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du deltar i diskussioner argumentera och analysera inom olika ämnesområdena. Du diskuterar noggrant några företeelser i olika sammanhang och områden där arabiska används, och gör välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du deltar i diskussioner inom olika ämnesområdena, du tydligt reflekterar, argumenterar och ger respons på andras arbeten. Du diskuterar noggrant och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där arabiska används, och gör mycket välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

REFLEKTERA
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Du för resonemang kring kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
 • Ml  7-9
E L Du reflekterar kring hur det är att leva i länder där modersmålet talas genom att t.ex. berätta, samt ger enkla kommentarer till det du läst, sett, hört och egna erfarenheter.
Du reflekterar kring hur det är att leva i länder där modersmålet talas genom att t.ex. berätta, samt ge utvecklade kommentarer och exempel till det du läst, sett, hört eller egna erfarenheter.
Du reflekterar kring hur det är att leva i länder där modersmålet talas genom att t.ex. berätta, samt ge välutvecklade kommentarer till det du läst, sett, hört eller till egna erfarenheter
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: