Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra åk 9

Skapad 2020-10-19 08:08 i Roslagsskolan Norrtälje
Grundskola 9 Matematik
Nivå 1
Lägre ---->
Nivå 2
-------->
Nivå 3
----> Högre
Uttryck
Jag kan
- teckna enkla uttryck. T.ex. omkretsen för en enkel figur (rektangel, triangel). - förenkla enkla uttryck T.ex. 2x-7+3x+1 - beräkna värdet av enkla uttryck. T.ex hur mycket är 2x + 5 om x=3
- teckna uttryck för komplexa uppgifter. T.ex. Summan av tre tal är 10. Kalla det ena talet för a och det andra talet för b. Teckna ett uttryck för det tredje talet. - förenkla uttryck som innehåller flera variabler och parenteser T.ex. 3y + 2 + 5x - 4y(2 - 4x) - beräkna värdet av uttryck. T.ex hur mycket är 2x - 5b + 7 om x=3 och b=5 Du kan teckna, förenkla och beräkna värdet för att lösa uppgiften.
-teckna uttryck för mer komplexa uppgifter. T.ex. ( 5p - 4)( 4 - 8x) förenkla och beräkna - förenkla uttryck som innehåller flera variabler och parenteser T.ex. 3y + 2 + 5x - 4y(2y^2 - 4) - beräkna värdet av uttryck. T.ex beräkna värdet av uttrycket ovan om x= 0,1 och y= -02 Du tecknar och förenklar uttryck när du löser algebraiska problem.
Ekvationer
Jag kan
- lösa enkla ekvationer med ekvationsmetoden. T.ex 7x + 3 = 24 x^2 = 100
- lösa ekvationer med ekvationsmetoden, där först behöver förenkla och där det är variabler på båda sidor om likhetstecknet. T.ex 5x - (3 + 2x) = 9 7x + 5 = 2 - 3x 3x^2 + 9 = 21 Lösa problem med hjälp av ekvationer. T.ex Summan av fyra jämna tal som följer på varandra är 60. Vilka är talen?
-lösa problem genom att ställa upp en ekvation, förenkla och lösa ekvationen samt svarar korrekt på frågan i uppgiften T.ex. I en rektangel är ena sidan Produkten av två tal är 80. Det ena talet är 5 gånger större än det andra. Vilka är talen?
Faktorisering
Jag kan
-dela upp ett tal i faktorer.
-dela upp ett enklare uttryck i faktorer. t ex 2x +2
-dela upp uttryck i faktorer samt använda det vid förenkling. t ex (24x3 + 10x2)/6x
Talföjder
-ange nästa tal i en enkel talföljd.
-påbörja skriva ett uttryck för det n:te talet i en enkel talföljd men kommer inte ända fram.
-skriva ett korrekt uttryck för det n:te talet i en enkel talföljd.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: