Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klara svenskan åk 4 - Läsa

Skapad 2020-10-19 11:28 i Uggleskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 Svenska Svenska som andraspråk

Återberättande text

Nivå 1
Med hjälp av pedagog kan jag:
Nivå 2
På egen hand kan jag:
Nivå 3
På ett utvecklat sätt kan jag:
urskilja den återberättande textens struktur
förutspå textens handling
reda ut oklarheter i texten
ställa frågor till texten
sammanfatta huvuddragen i det jag läst

Faktatext

Nivå 1
Med hjälp av pedagog kan jag:
Nivå 2
På egen hand kan jag:
Nivå 3
På ett utvecklat sätt kan jag:
urskilja faktatextens struktur
förutspå textens handling
reda ut oklarheter i texten
plocka ut stödord
sammanfatta huvuddragen i det jag läst
skilja åsikt från fakta
tolka information från olika källor

Berättande text

Nivå 1
Med hjälp av pedagog kan jag:
Nivå 2
På egen hand kan jag:
Nivå 3
På ett utvecklat sätt kan jag:
urskilja den berättande textens struktur
känna igen en myt
resonera om textens budskap
göra inferenser
sammanfatta textens huvuddrag

Instruerande text

Nivå 1
Med hjälp av pedagog kan jag:
Nivå 2
På egen hand kan jag:
Nivå 3
På ett utvecklat sätt kan jag:
urskilja den instruerande textens struktur
känna igen ett recept
urskilja ämnesspecifika ord i en instruktion
källkritiskt granska en bild
urskilja prepositioner
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: