Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skolverkets bedömningsstöd i matematik - taluppfattning (skriftligt), HT åk 3

Skapad 2020-10-19 19:28 i Ramsta skola Uppsala
Matrisen utgår från Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd i matematik för ht åk 3
Grundskola 3 Matematik

Strecken (------) betyder att vi inte har testat det.

Skriftliga uppgifter (taluppfattning)

Träningsnivå (L)
Godtagbara kunskaper (M)
Mer än godtagbara kunskaper (H)
Talraden / talets grannar
Före och efter. Talområde 0-90
Före och efter. Talområde 0-300
-----------------
Talföljd / talmönster
2-hopp framåt, 1-hopp bakåt Talområde 0-20
5-hopp framåt, 2-hopp bakåt. Talområde 0-50
Större hopp Talområde 0-4000
Talföljd / talmönster
-----------------------
-----------------------
Hitta på egen talföljd. Förklara hur du tänker.
Tallinje
Talområde 0-70
Talområde 0-100 inte varje tal markerat
Enkla bråk inom talområde 0-1
Tals värde
-----------------------
Talområde 0-300
-------------------------
Storleksordna tal
Talområde 0-110
----------------------
-------------------------
Bråk
--------------------------
Känna igen 1/2 och 1/4
Rita ut 1/3
Problemlösning
Bråk
------------------------
-----------------------
Talområde 0-20
Beräkna: Addition
Talområde 0-25
----------------------
--------------------------
Beräkna: Subtraktion
Talområde 0-20
----------------------
-------------------------
Beräkna: Multiplikation
----------------------
Talområde 0-20
Talområde 0-70
Beräkna: Division
------------------------
Talområde 0-100 Nämnare 2,3 och 5
Talområde 0-100
Likhetstecknet: Addition
Talområde 0-10
Talområde 0-40
---------------------
Likhetstecknet: Subtraktion
Talområde 0-10
Talområde 0-20
Talområde 0-60
Likhetstecknet: Multiplikation och division
----------------------
---------------------
Talområde 0-100
Problemlösning
Addition/subtraktion
Talområde 0-100 Beräkningar i ett steg
Talområde 0-500 Beräkningar i ett steg
Talområde 0-1000 Beräkningar i två steg
Problemlösning
Multiplikation/division
----------------------
Talområde 0-10
Talområde 0-120
Problemlösning
----------------------
---------------------
Talområde 0-100 Beräkningar i ett steg. Med olika lösningsförslag och obekanta tal.
Beräkna: Skriftliga räknemetoder
Addition Visa hur du löser uppgiften
---------------------
----------------------
Talområde 0-300 med tiotalsövergång
Beräkna: Skriftliga räknemetoder
Subtraktion Visa hur du löser uppgiften
--------------------
----------------------
Talområde 0-200 med tiotalsövergång
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: