Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förnivåer Samhällskunskap

Skapad 2020-10-20 08:16 i Skäggetorpsskolan Linköping
Skäggetorpsskolans förnivåer till kunskapskraven åk 9 samt kunskapskraven E, C och A.
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap SO (år 1-3)

Förnivåerna är ett material för att synliggöra för eleven att det finns utveckling även innan betyget E. De olika aspekterna utgår från Unikums indelning av kunskapskraven och sedan byggs de två förnivåerna på med kunskapskrav E, C och A.

Nivå 1
Nivå 2
E
C
A
Aspekt 1
Samhällsstrukturer
Eleven har kunskaper om vad ett samhälle är.
Eleven har någon kunskap om olika samhällsstrukturer.
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Aspekt 2
Undersöka strukturer i samhället
Eleven visar det genom att ge exempel på en social, rättslig och politisk struktur.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Aspekt 3
Använda begrepp
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller med hjälp av läraren.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett till viss del fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Aspekt 4
Påverka & påverkas
Eleven kan ge något exempel på om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och ger något exempel på någon faktor som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra mycket enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då mycket enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Aspekt 5
Undersöka samhällsfrågor
Eleven förstår vad några samhällsfrågor innebär.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då mycket enkla samband och använder något exempel.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Aspekt 6
Värdera & uttrycka ståndpunkter
Eleven uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med mycket enkla resonemang och har något argument.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Aspekt 7
Mänskliga rättigheter
Eleven vet att det finns mänskliga rättigheter.
Eleven känner till de mänskliga rättigheterna.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Aspekt 8
Minoriteters särställning och rättigheter
Dessutom kan eleven namnet på de nationella minioriteterna.
Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minioriteterna och deras särställning och rättigheter
Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Aspekt 9
Demokrati och diktatur
Eleven kan ge exempel på demokrati och diktatur. Eleven kan ge exempel på demokratiska rättigheter och skyldigheter.
Eleven har någon kunskap om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra mycket enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt för- och nackdelar med olika former av gemensamt beslutande.
Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt för- och nackdelar med olika former av gemensamt beslutande.
Eleven har goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Aspekt 10
Information och källor
Eleven kan i en anvisad källa söka information om samhället.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett till viss del fungerande sätt och för mycket enkla resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: