Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal lokalpolitik

Skapad 2020-10-20 13:30 i Kungsholmens västra gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola 2

Tal: argumentation och muntlig framställning

Ej godkänd
För E
För C
För A
Innehåll och argumentation
Når inte helt upp till godkänd nivå
Du presenterar ditt ämne, presenterar en tes och ger välgrundade argument för den.
Innehållet är tydligt och välutvecklat. Du håller dig konsekvent till den tes du presenterar i talet.
Innehållet omfattar såväl belysande exempel som generaliseringar och vidgade perspektiv. Du kan på ett relevant sätt bemöta tänka motargument.
Disposition och sammanhang
Når inte helt upp till godkänd nivå
Framförandet har en tydlig struktur samt en tydlig inledning och avslutning. Framförandet är till viss del anpassat till det givna tidsomfånget om två minuter.
Framförandet är väldisponerat genom en tydlig struktur med väl fungerande inledning och avslutning samt balans mellan olika innehållsdelar. Framförandet är anpassat till det givna tidsomfånget om två minuter.
Språk och stil
Når inte helt upp till godkänd nivå
Språket är sådant att åhörarna kan förstå framförandets innehåll utan ansträngning. Språk och stil är till viss del anpassat till talarsituationen.
Språket är ledigt, dvs. du talar fritt från manus snarare än läser. Språk och stil är anpassade till talarsituationen.
Språket är varierat och välformulerat.
Framförande
Når inte helt upp till godkänd nivå
Framförandet sker med viss säkerhet. Du etablerar kontakt med publiken, till exempel med hjälp av blicken, ögonkontakt, pauser, intonation, kroppsspråk. Du använder någon form av presentationstekniskt hjälpmedel och hanterar det med viss säkerhet.
Det presentationstekniska hjälpmedlet stöder och tydliggör talet.
Framförandet sker med säkerhet. Du har god kontakt med åhörarna. Det presentationstekniska hjälpmedlet är väl integrerat i talet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: