Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prio 7 - Bedömningsuppgift Tal

Skapad 2020-10-20 14:43 i Läroverket Hudiksvall
Grundskola 7 Matematik
Nivå 1
Eleven behöver träna mer för att nå kunskapskraven för betyg E.
Nivå 2
Eleven är på god väg att nå kunskapskraven för betyg E.
Nivå 3
Eleven är på god väg att nå kunskapskraven för betyg C.
Nivå 4
Eleven är på god väg att nå kunskapskraven för betyg A.
Begrepp
Kunskap om begrepp och samband mellan begreppen.
Eleven visar inte kunskaper om begreppen faktor och produkt.
Eleven visar grundläggande kunskaper om begreppen faktor och produkt. Ger korrekt svar på a- eller b-uppgiften.
_
_
Metod
Val av metod och hur väl metoderna genomförs.
Eleven visar inte kunskaper om metoder för multiplikation.
Eleven har en i huvudsak fungerande metod för att hitta den minsta/största produkten. Eleven kan utföra multiplikation med tvåsiffriga faktorer.
Problemlösning
Hur väl problemet tolkas och löses. Val av strategi. Hur väl eleven tolkar resultat och drar slutsatser.
Eleven visar inte kunskap för att tolka och lösa problem.
Eleven väljer en i huvudsak fungerande strategi med viss anpassning till problemet. Eleven testar sig fram till en lösning för största/minsta produkt.
Eleven väljer en relativ väl fungerande strategi med förhållandevis god anpassning till problemet. Eleven väljer att pröva flera alternativ för att komma fram till största/minsta produkt.
Eleven väljer en väl fungerande strategi med god anpassning till problemet. Eleven visar samtliga tänkbara kombinationer till olika produkter, alternativt utesluter icke möjliga alternativ.
Resonemang
Eleven visar inte kunskaper för att föra ett matematiskt resonemang.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang kring rimliga produkter.
Eleven för ett utvecklat och relativt väl underbyggt resonemang kring hur man kan hitta största eller minsta produkten i någon av uppgifterna.
Eleven för ett välutvecklat och väl underbyggt resonemang kring hur man hittar den minsta/största produkten och visar det i d-uppgiften.
Kommunikation
Kvalitet på redovisning både muntligt och skriftligt, användning av matematiska uttrycksformer.
Eleven visar inte kunskaper för att redogöra för tillvägagångssätt.
Elevens redovisningar omfattar endast delar av uppgifterna men är möjliga att förstå och går delvis att följa.
Elevens redovisningar omfattar större delen av uppgiften och är lätta att förstå och följa. Det matematiska språket är godtagbar.
Elevens redovisningar är strukturerade och tydliga med ett korrekt och lämpligt matematiskt språk och omfattar alla uppgifter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: