Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometriska objekt, längd och omkrets

Skapad 2020-10-21 13:09 i Folkungaskolan Linköping
Här är en kunskapsmatris för området geometriska objekt, längd och omkrets. Matrisen har en skriftlig del och en muntlig.
Grundskola F Matematik

Kunskapsmatris för området geometriska objekt, längd och omkrets. Matrisen har en skriftlig del och en muntlig.

Redogöra i skrift

Jag håller på att lära mig
Jag kan detta
Jag kan detta
Eleven kan redogöra för tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget. EXAMINATION V. 47
Jag tycker det är svårt att beskriva geometriska objekt med matematiska termer. Matematiska termer i detta sammanhang står i en lista här nedanför. (Skrift)
Jag kan beskriva geometriska objekt med matematiska termer, till viss del.Matematiska termer i detta sammanhang står i en lista här nedanför. (Skrift)
Jag kan beskriva geometriska objekt med matematiska termer, till fullo.Matematiska termer i detta sammanhang står i en lista här nedanför. (Skrift)
Jag har svårt för att beräkna omkrets av en enkel geometrisk figur. (Skrift)
Jag kan beräkna omkrets av en enkel geometrisk figur. (Skrift)
Jag har svårt för att uppskatta längder. (Skrift)
Jag kan uppskatta längder. (Skrift)
Jag har svårt för att mäta längder. (Skrift)
Jag kan mäta längder. (Skrift)

Redogöra i tal

Jag håller på att lära mig
Jag kan detta
Jag kan detta
Eleven kan samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget. MUNTLIGT V. 47
Jag har svårt för att berätta om och beskriva geometriska figurer med matematiska termer. Matematiska termer i detta sammanhang står i en lista här nedanför. (Tal) Inga begrepp
Jag kan berätta om och beskriva geometriska figurer med matematiska termer, till viss del. Matematiska termer i detta sammanhang står i en lista här nedanför. (Tal) Något begrepp.
Jag kan berätta om och beskriva geometriska figurer med matematiska termer, till fullol. Matematiska termer i detta sammanhang står i en lista här nedanför. (Tal) Alla begrepp: Rektangel: sida, motstående, parallella, olika långa, rät vinkel, hörn Romb: sida, motstående, parallella, lika långa, spetsig vinkel, trubbig vinkel, hörn
Jag har svårt för att förklara vad omkrets av en enkel geometrisk figur är, hur man räknar ut den. (Tal)
Jag kan förklara vad omkrets av en enkel geometrisk figur är, hur man räknar ut den. (Tal)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: