Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 7 Furulundsskolan

Skapad 2020-10-21 15:49 i Furulundsskolan Halmstad
Grundskola 7 Matematik

Tal

Olika talsystem, hur vårt talsystem är uppbyggt, delbarhet och faktorisering, de fyra räknesätten, tal i decimalform, multiplicera och dividera med 10,100,1000, avrunda tal och att göra överslagsräkning
 • Ma  7-9   Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
 • Ma  7-9   Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
 • Ma  7-9   Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  7-9   Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
 • Ma  7-9   Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
 • Ma  7-9   Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
 • Ma  7-9   Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
Eleven har inte nått lägsta kunskapskrav inom området.
Eleven har grundläggande kunskaper.
Eleven har mer än grundläggande kunskaper.

Geometri

Beskriva olika slags vinklar, månghörningar och kroppar. Beräkna omkrets och area av månghörningar. Beräkna volym av prismor. Enheter för längd, area och volym. Beräkna arean av begränsningsytor.
 • Ma  7-9   Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  7-9   Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
 • Ma  7-9   Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
 • Ma  7-9   Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
 • Ma  7-9   Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
 • Ma  7-9   Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
 • Ma  7-9   Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
Eleven har inte nått lägsta kunskapskrav inom området.
Eleven har grundläggande kunskaper.
Eleven har mer än grundläggande kunskaper.

Algebra

Använda prioriteringsregler, tolka och skriva uttryck med variabler. Förenkla uttryck. Beräkna och förenkla parentesuttryck. Lösa ekvationer med övertäcknings-och balansmetoden. Lösa problem med hjälp av ekvationer. Tolka och skriva uttryck som beskriver mönster.
 • Ma  7-9   Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
 • Ma  7-9   Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
 • Ma  7-9   Metoder för ekvationslösning.
 • Ma  7-9   Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
 • Ma  7-9   Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
 • Ma  7-9   Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
Eleven har inte nått lägsta kunskapskrav inom området.
Eleven har grundläggande kunskaper.
Eleven har mer än grundläggande kunskaper.

Bråk

Definition för ett bråk, vad en andel är och skriva ett tal i bråkform, decimalform och i blandad form. Beräkna delen av det hela. Jämföra bråk, förlänga och förkorta bråk. Addera och subtrahera bråk och uttrycka andelar i bråkform och i decimalform
 • Ma  7-9   Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  7-9   Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
 • Ma  7-9   Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
 • Ma  7-9   Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
Eleven har inte nått lägsta kunskapskrav inom området.
Eleven har grundläggande kunskaper.
Eleven har mer än grundläggande kunskaper.

Procent

Beräkna hur mycket en viss procent av något är. Göra beräkningar med höjning och sänkning i procent. Beräkna hur många procent en andel är. Förstå och använda procent vid jämförelser. Uttrycka andelar i bråkform, decimalform och procentform och beräkna hur mycket 100% är.
 • Ma  7-9   Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
 • Ma  7-9   Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
 • Ma  7-9   Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
 • Ma  7-9   Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
Eleven har inte nått lägsta kunskapskrav inom området.
Eleven har grundläggande kunskaper.
Eleven har mer än grundläggande kunskaper.

Statistik

Hämta fakta ur tabeller och rita tabeller. Beräkna medelvärde och bestämma typvärde, median och variationsbredd. Läsa av och tolka olika typer av diagram. Rita stapeldiagram, stolpdiagram och linjediagram. Presentera en enkel undersökning i en tabell och i ett diagram.
 • Ma  7-9   Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
 • Ma  7-9   Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
 • Ma  7-9   Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
 • Ma  7-9   Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
 • Ma  7-9   Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
Eleven har inte nått lägsta kunskapskrav inom området.
Eleven har grundläggande kunskaper.
Eleven har mer än grundläggande kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: