Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Miljövänlig förvaring - Paper piecing TX

Skapad 2020-10-21 21:10 i Nosabyskolan Kristianstad
Slöjd åk 8 Inlärningskriterier och formativ bedömning
Grundskola 8 Slöjd

Miljövänlig förvaring - Paper piecing TX

(I denna uppgift väljer du mellan paper piecing och symaskinsbroderi TX)

Miljövänlig förvaring - Paper piecing TX

 • Sl  7-9   Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
 • Sl  7-9   Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Sl  7-9   Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
 • Sl  7-9   Arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och arbetsställningar.
 • Sl  7-9   Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
 • Sl  7-9   Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
 • Sl  7-9   Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sl  7-9   Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.
 • Sl  7-9   Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
 • Sl  7-9   Design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer i det offentliga rummet.
 • Sl  7-9   Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
Nivå 1
LÄGSTA NIVÅ
Nivå 2
MITTEN NIVÅ
Nivå 3
HÖGSTA NIVÅ
Slöjdföremål...
Del av kunskapskrav: 1A (Mål 1)
 • Sl  E 9
 • Sl  C 9
 • Sl  A 9
Gör ett paper piecing motiv som passar ihop med ditt hårda material, med cirka 12 st numrerade bitar, och sy ihop tygbitarna i ord- ningsföljd med symaskin.
Gör ett noggrant detaljrikt paper piecing motiv med cirka 20 st bitar, i även mönstrade tyger med tydlig fram och baksida, i minst 2 st färger eller färgnyanser.
Gör ett paper piecing motiv med fristående detaljer som är beroende av varandra och tillsammans bildar en helhet t.ex. A, B och C.
Slöjdföremål...
Del av kunskapskrav: 1B (Mål 1)
 • Sl  E 9
 • Sl  C 9
 • Sl  A 9
Välj återbrukade, överblivna eller miljövänliga enfärgade tunnare vävda tyger som är enkla att sy med i färger som passar det planerade paperpiecing motivet.
Välj en neutral sytråd som passar till valda tyger, sy med kort stygnlängd och klipp ut anpassade tygbitar för att undvika hål när motivet växer fram.
Förbered olika A, B och C sektioner genom att se till att de har minst 1 cm sömsmån när de är utskurna och nåla ihop dem med pass innan du syr.
Slöjdföremål...
Del av kunskapskrav: 1C (Mål 1)
 • Sl  E 9
 • Sl  C 9
 • Sl  A 9
Gör 1 st färglagd skiss med uppskattade måttangivelser, som visar din idé på temat ’’en miljövänlig förvaring’’.
Gör minst 2 st noggranna skisser där de olika idéerna tydligt visar materialval, färger, hur hårda och mjuka teknikerna ska användas.
Gör en skalenlig ritning i minst 2 st olika vyer med måttangivelser på olika delar som går att arbeta efter.
Använda redskap...
Del av kunskapskrav: 1D (Mål 1)
 • Sl  E 9
 • Sl  C 9
 • Sl  A 9
Öva att mäta och skära tygbitarna med rullkniv så att de får rätt storlek och form, knappnålar att fästa tygbitarna med på rätt ställe och symaskin att sy ihop tygbitarna med längs med papprets linjer och raksöm.
Fortsätt att öva med paper piecing redskapen tills dina händer blir säkrare på att använda dem.
Använd paper piecing redskapen på ett säkert sätt och skapa ett sytt paper piecing motiv av hög kvalitet med hjälp av dina erfarenheter.
Tillvägagångssätt...
Del av kunskapskrav: 2A (Mål 2)
 • Sl  E 9
 • Sl  C 9
 • Sl  A 9
Berätta om ditt använda material är ett bra alternativ utifrån paper piecing, kvalitet (funktion) och miljösynpunkt.
Motivera hur du använt dina material utifrån minst 2 st kvalitets- och miljöaspekter.
Motivera utförligt hur du har använt olika material och tekniker för att tänka resurssnålt och samtidigt ge slutprodukten en hög kvalitet.
Inspirationsmaterial...
Del av kunskapskrav: 2B (Mål 2)
 • Sl  E 9
 • Sl  C 9
 • Sl  A 9
Välj minst 2 st exempel från filmerna ’’Jag går hellre naken’’ och ’’Den giftblå floden’’ som visades, i samband med presentationen av uppgiften, och låt dig inspireras av dem i ditt arbete med en ’’Miljövänlig förvaring’’.
Välj minst 2 exempel på FN:s miljömål, som finns framtagna till uppgiften, och låt dig inspireras av dem i ditt arbete med en ’’Miljövänlig förvaring’’.
Välj 1 st eller fler miljöexempel med kopplingar till uppgiften från egna källor som du hänvisar till.
Kombinera…
Del av kunskapskrav: 2C (Mål 2)
 • Sl  E 9
 • Sl  C 9
 • Sl  A 9
Pröva att mäta med en linjal, rita ut storlek med mönsterkrita och klippa ut tygbitar med en tygsax så att de passar till en enkel paper piecing mall, första utklippta tygbiten ska vara mönstrad och andra tygbiten ska vara enfärgad, nåla sedan fast dem på baksidan av pappret med hjälp av knappnålar.
Ompröva genom att byta plats på den enfärgade och den mönstrade tygbiten och jämför hur ordningsföljden påverkar placeringen av tyget d.v.s. avigsida och rätsida.
Ompröva genom att systematiskt jämföra tygets avigsida och rätsida och sedan välja rätt placering under hela arbetsprocessen.
Arbetsprocessen…
Del av kunskapskrav: 2D (Mål 2)
 • Sl  E 9
 • Sl  C 9
 • Sl  A 9
Fråga läraren steg för steg hur du tar dig vidare i uppgiften om du är osäker på vad du ska göra.
Föreslå själv lämpliga möjligheter att komma vidare i uppgiften och få hjälp av läraren att välja ut ett bra tillvägagångssätt
Välj självständigt lämpliga tillvägagångssätt som tar dig vidare i uppgiften.
Ge omdömen…
Del av kunskapskrav: 3A (Mål 3)
 • Sl  E 9
 • Sl  C 9
 • Sl  A 9
Dokumentera arbetsprocessen genom att fotografera och beskriva händelseförloppet.
Beskriv händelseförloppet mer utförligt och sakligt tillsammans med tillhörande tydliga bilder som t.ex. är inzoomade och beskurna.
Beskriv händelseförloppet i flera led - både när det går mindre bra och när det går fantastiskt bra.
Ge omdömen...
Del av kunskapskrav: 3B (Mål 3)
 • Sl  E 9
 • Sl  C 9
 • Sl  A 9
Lär dig innebörden av orden: rullkniv/quiltkniv, quiltlinjal, skärmatta, stuvar och återbruk.
Använd aktuella ‘‘paper piecing ord’’ i beskrivningen av händelseförloppet och sätt in dem i rätt sammanhang.
Använd även andra ‘‘aktuella slöjdord’’ i beskrivningen av händelseförloppet.
Tolka...
Del av kunskapskrav: 4A (Mål 4)
 • Sl  E 9
 • Sl  C 9
 • Sl  A 9
Ingår inte i uppgiften.
Ingår inte i uppgiften.
Ingår inte i uppgiften.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: