Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förhistorien

Skapad 2020-10-22 08:10 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola 1 Historia
E
Eleven kan översiktligt (utan detaljerade sakkunskaper) redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Dessutom kan eleven översiktligt (utan detaljerade sakkunskaper) redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser. Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar översiktligt (utan detaljerade sakkunskaper) deras betydelse för olika skeenden. Eleven ger enkla (förankrade på en översiktlig redogörelse) exempel på, och förklarar översiktligt (utan detaljerade sakkunskaper), samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden. Dessutom kan eleven dra några enkla (förankrade på en översiktlig redogörelse) slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
C
Eleven kan utförligt (detaljerade sakkunskaper) redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Eleven jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med enkla omdömen sitt val (eleven utgår från sin redogörelse och jämför, förespråkar samt underbygger en historisk tolkning). Dessutom kan eleven utförligt (detaljerade sakkunskaper) redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser. Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar utförligt (detaljerade sakkunskaper) deras betydelse för olika skeenden. Eleven ger enkla exempel på, och förklarar utförligt (detaljerade sakkunskaper), samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden. Dessutom kan eleven dra några välgrundade (förankrade på en utförlig redogörelse) slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
A
Eleven kan utförligt och nyanserat (detaljerade sakkunskaper och samband mellan innehållets olika delar ur olika perspektiv. Kan vara utöver undervisning och givna källor) redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Eleven jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med nyanserade omdömen sitt val (eleven utgår från sin redogörelse och jämför, förespråkar samt underbygger en historisk tolkning ur olika perspektiv). Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat (detaljerade sakkunskaper och samband mellan innehållets olika delar ur olika perspektiv. Kan vara utöver undervisning och givna källor) redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser. Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar utförligt och nyanserat (detaljerade sakkunskaper och samband mellan innehållets olika delar ur olika perspektiv. Kan vara utöver undervisning och givna källor) deras betydelse för olika skeenden. Eleven ger komplexa (förankrade på en utförlig och nyanserad redogörelse) exempel på, och förklarar utförligt och nyanserat (detaljerade sakkunskaper och samband mellan innehållets olika delar ur olika perspektiv. Kan vara utöver undervisning och givna källor), samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden samt argumenterar för och emot olika sätt att se på dessa samband. Dessutom kan eleven dra några välgrundade och nyanserade (förankrade på en utförlig och nyanserad redogörelse) slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: