Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mönsterkonstruktion 01

Skapad 2020-10-22 08:15 i Anders Ljungstedts gymnasium Linköping
Mönsterkonstruktion 1 Bedömningsmatris
Gymnasieskola Manuell mönsterkonstruktion

Bedömningsmatris

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Förmågor
LK 1 Du planerar och genomför ditt arbete
Du tolkar i samråd med läraren arbetsuppgifter samt gör en enkel planering av ditt arbete. Du organiserar och genomför ditt arbete med viss säkerhet.
Du tolkar efter samråd med läraren arbetsuppgifter samt gör en genomarbetad planering av ditt arbete.
Du organiserar och genomför ditt arbete med säkerhet.
LK 2 Du väljer material och konstruktions-metoder
I samråd med läraren väljer du material och konstruktionsmetoder utifrån den tänkta slutprodukten.
Efter samråd med läraren väljer du konstruktionsmetoder utifrån materialens egenskaper och den tänkta slutprodukten.
LK 3 Du kommunicerar med dina idéer och med skisser
I ditt arbete kommunicerar du kring idéer och estetisk utformning med hjälp av enkla skisser och ritningar, ger förslag på alternativa lösningar.
ditt arbete kommunicerar du kring idéer och estetisk utformning med hjälp av skisser och ritningar, ger förslag på alternativa lösningar.
I ditt arbete kommunicerar du kring idéer och estetisk utformning med hjälp av utförliga och noggranna skisser och ritningar, ger välgrundade förslag på alternativa lösningar.
LK 4 Du konstruerar
Du gör i samråd med läraren enkla konstruktioner och mönsterförändringar.
Du gör efter samråd med läraren konstruktioner
Du gör efter samråd med läraren komplexa konstruktioner.
LK 5 Du använder rätt konstruktions-metoder
Du använder i samråd med läraren och med viss säkerhet konstruktionsmetoder och uppnår resultat med en teknisk och estetisk kvalitet som går att använda i det avsedda sammanhanget.
Du använder med viss säkerhet konstruktionsmetoder och uppnår resultat med en teknisk och estetisk kvalitet som fungerar väl i det avsedda sammanhanget.
Du använder med säkerhet konstruktionsmetoder och uppnår resultat som uppfyller höga krav på teknisk och estetisk kvalitet.
LK 6 Du löser problem
Under arbetet upptäcker och löser du i samråd med läraren eventuella problem som uppkommer.
Under arbetet upptäcker och löser du efter samråd med läraren eventuella problem som uppkommer.
Under arbetet upptäcker och löser du efter samråd med läraren eventuella problem som uppkommer, efter att ha övervägt alternativa lösningar.
LK 7 Du beskriver din arbetsprocess och använder facktermer
Du beskriver översiktligt din arbetsprocess och ditt resultat samt värderar dessa med enkla omdömen. Beskrivningen innehåller enkla förslag på förbättringar av arbetsprocessen. I beskrivningen använder du med viss säkerhet relevanta facktermer.
Du beskriver utförligt din arbetsprocess och ditt resultat samt värderar dessa med enkla omdömen. Beskrivningen innehåller välgrundade förslag på förbättringar av arbetsprocessen. I beskrivningen använder du med viss säkerhet relevant fackspråk.
Du beskriver utförligt och nyanserat din arbetsprocess och ditt resultat samt värderar dessa med nyanserade omdömen. Beskrivningen innehåller välgrundade och nyanserade förslag på förbättringar av, och alternativa tillvägagångssätt i arbetsprocessen. I beskrivningen använder du med säkerhet relevant fackspråk.
LK 8 Du arbetar på ett ergonomiskt sätt och tänker på arbetsmiljön
Du arbetar på ett ergonomiskt riktigt sätt.
Du arbetar på ett ergonomiskt riktigt sätt. Du utvärderar din egen arbetsmiljö med enkla omdömen samt ger välgrundade förslag på förbättringar av arbetsmiljön.
Du arbetar på ett ergonomiskt riktigt sätt. Du utvärderar din egen arbetsmiljö med nyanserade omdömen samt ger välgrundade och nyanserade förslag på förbättringar av arbetsmiljön och hur du själv kan bidra till dessa.
LK 9 Du samråder med läraren
När du samråder med läraren bedömer du med viss säkerhet din egen förmåga och situationens krav.
När du samråder med läraren bedömer du med säkerhet din egen förmåga och situationens krav.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: