Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PM om nynorska och bokmål

Skapad 2020-10-22 14:29 i Erikslundsgymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Svenska

Centralt innehåll från kursen som uppgiften bedömer

  • Sve  -   Uppbyggnad, språk och stil i olika typer av texter samt referat och kritisk granskning av texter. Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter. Normer och stildrag som hör till dessa texttyper. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter.
  • Sve  -   Språkförhållanden i Sverige och övriga Norden, till exempel språklagstiftning, minoritetsspråk och dialekter.
På väg mot
Grundläggande
Utvecklat
Väl utvecklat
Förmåga 2 i ämnets syfte (språkriktighet)
Språk
  • Sve
På väg mot
Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar. Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar.
Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar. Språket är träffsäkert, klart och varierande och innehåller goda formuleringar.
Förmåga 4 i ämnets syfte (läsa, reflektera, kritiskt granska och sammanställa)
Disposition, innehåll och sammanhang
  • Sve
På väg mot
Eleven kan med viss säkerhet sovra och sammanställa information från olika källor. Med utgångspunkt från detta kan eleven skriva utredande texter som är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition. Texten är till viss del anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Eleven kan med viss säkerhet sovra och sammanställa information från olika källor. Med utgångspunkt från detta kan eleven skriva utredande texter som är sammanhängande, väldisponerade och ger vidgade perspektiv på informationen från källorna. Dessutom resonerar och drar eleven slutsatser utifrån sina resonemang. Texten är anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Eleven kan med säkerhet sovra och sammanställa information från olika källor och kan med utgångspunkt från detta skriva utredande texter som är sammanhängande och väldisponerade. Texternas innehåller belysande exempel och ger vidgade perspektiv på informationen från källorna. Dessutom resonerar och drar eleven välgrundade och nyanserade slutsatser utifrån sina resonemang. Texten är anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Förmåga 9 i ämnets syfte (språkförhållanden i Norden)
Språksituationen i Norden
  • Sve
På väg mot
Eleven kan översiktligt redogöra för någon aspekt av språksituationen i [Sverige] och i övriga Norden.
...
...
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: