Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tala och samtala åk.1-6 SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

Skapad 2020-10-22 19:37 i Brunnsparksskolan Helsingborg
Matris för bedömning av delmomenten tala och samtala i svenska som andraspråk.
Grundskola 1 – 6 Svenska som andraspråk

Med matrisens hjälp följer vi upp hur långt du kommit i din förmåga att FORMULERA SIG OCH KOMMUNICERA I TAL.

--------------->
---------------->
--------------->
BERÄTTA
Jag kan på ett enkelt sätt berätta om något som jag har varit med om eller är intresserad av.
Jag kan återberätta en händelse eller saga så andra förstår vad jag menar.
Jag kan berätta längre berättelser så poängen blir tydlig.
Jag kan berätta på olika sätt beroende på vilken situation det är och på vilka som lyssnar.
BESKRIVA OCH FÖRKLARA
Jag förstår muntliga instruktioner
Jag kan ge muntliga instruktioner.
Jag kan på ett enkelt sätt beskriva och förklara något som jag är intresserad av.
Jag kan beskriva och förklara något på ett tydligt sätt med många detaljer och med ämnesspecifika ord/begrepp.
FRAMFÖRA TANKAR OCH ÅSIKTER
Jag kan på ett enkelt sätt säga vad jag tycker.
Jag kan säga vad jag tycker på ett tydligt sätt.
Jag kan motivera mina åsikter.
Jag kan utveckla mina tankar kring och resonera om mina åsikter.
MUNTLIG REDOVISNING
Jag talar till viss del lugnt och tydligt. Jag använder texten som stöd och tittar inte upp. Jag har en fungerande ordning, vilket gör att lyssnarna kan följa med.
Jag talar tillräckligt högt och med varierat tempo. Jag använder text som stöd och tittar upp då och då. Jag har en genomtänkt ordning. Det finns en röd tråd i min presentation.
Jag talar tydligt, naturligt och med varierat tempo. Jag tittar på lyssnarna när jag berättar och tittar sällan i manus. Jag har en genomtänkt ordning och redovisar på ett klart och tydligt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: