Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sveriges naturlandskap åk 4 (HT20)

Skapad 2020-10-23 10:53 i Norrsätraskolan Sandviken
Grundskola 4 Geografi

Sveriges naturlandskap

Lärandematris

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skogen
Skriver fakta
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
skriver var i Sverige det växer barrskog och lövskog.
skriver var i Sverige det växer barrskog, lövskog och BLANDSKOG
skriver var i Sverige det växer barrskog, lövskog och blandskog och 1 NATURRESURS VI FÅR FRÅN SKOGEN.
Odlingsbar mark
Skriver och jämför
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
skriver vilken del av Sverige som har mest odlingsbar jord
skriver vilken del av Sverige som har mest odlingsbar jord OCH SKRIVER 2 SÄDESSLAG
skriver vilken del av Sverige som har mest odlingsbar jord och skriver 2 sädesslag SAMT FÖRKLARAR VARFÖR NORRLAND INTE HAR LIKA MYCKET ODLINGSBAR MARK.
Fjäll
Skriver fakta och skillnad
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
skriver vart i Sverige det finns fjäll.
skriver vart i Sverige det finns fjäll OCH FÖRKLARAR VAD ETT FJÄLL ÄR.
skriver vart i Sverige det finns fjäll, förklarar vad ett fjäll är OCH SKRIVER SKILLNADEN MELLAN SKOG OCH FJÄLL.
Naturresurs skog och malm
skriver text
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
väljer och skriver kort (5 meningar) om skog eller malm.
skriver kort (10 meningar) om skog OCH malm.
skriver en LÄNGRE TEXT (20 meningar) om skog och malm.
Tät- och glesbefolkat
Skriver
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
skriver 1 område som är tätbefolkat eller glest befolkat.
skriver 1 område som är tätbefolkat OCH 1 som är glest befolkat.
skriver 1 område som är tätbefolkat och 1 som är glest befolkat SAMT 2 FÖRKLARINGAR VARFÖR DET ÄR SKILLNAD VART MÄNNISKOR BOR.
Geografiska begrepp
Parar ihop
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
parar ihop 7 begrepp med rätt bild.
parar ihop ALLA begrepp med rätt bild OCH SKRIVER FAKTAMENINGAR OM MINST 3 AV BEGREPPEN.
parar ihop alla begrepp med rätt bild och skriver faktameningar om minst 5 av begreppen
skillnaden mellan natur och kulturlandskap
Drar streck och skriver skillnader
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
drar streck mellan rätt begrepp och rätt bild.
drar streck mellan rätt begrepp och rätt bild OCH SKRIVER/BERÄTTAR SKILLNADEN MELLAN BILDERNA.
drar streck mellan rätt begrepp och rätt bild och skriver/berättar om skillnaden mellan bilderna, SAMT GER 1 EGET EXEMPEL PÅ ETT NATUR- OCH KULTURLANDSKAP.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: