Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia Stormaktstid/Östersjöriket

Skapad 2020-10-23 12:10 i Friskolan Asken Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Historia

Är F-kolumnen ifylld har eleven arbetat med, men ännu ej nått lägsta kunskapskrav.

Använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer

F, ännu inte nått målet
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven har grundläggande kunskaper om Sveriges stormaktstids förhållanden, händelser och viktiga personer.
Eleven har goda kunskaper om Sveriges stormaktstids förhållanden, händelser och viktiga personer.
Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges stormaktstids förhållanden, händelser och viktiga personer.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till Sveriges stormaktstid och konsekvenser av densamma. Hur påverkade den människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till Sveriges stormaktstid och konsekvenser av densamma. Hur påverkade den människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till Sveriges stormaktstid och konsekvenser av densamma. Hur påverkade den människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven kan undersöka hur villkoren för människorna förändras och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka hur villkoren för människorna förändras och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka hur villkoren för människorna förändras och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.

Kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap

F, ännu inte nått målet
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor
Eleven för enkla resonemang om hur användbara källorna är .
Eleven för utvecklade resonemang om hur användbara källorna är.
Eleven för välutvecklade resonemang om hur användbara källorna är.

Använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

F, ännu inte nått målet
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan använda historiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
Eleven kan använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: