Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte direkt Bryggan

Skapad 2020-10-25 20:45 i Bessemerskolan Sandviken
Grundläggande matematik
Grundskola 7 – 9 Matematik

IMSpr Grundläggande matte

Matte direkt Bryggan

 • Ma   formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma   använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma   välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma   föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma   använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Klar med
1. Tal
 • Ma  7-9
 • Ma  7-9
 • Ma  7-9
 • Ma  7-9
2. Geometri
 • Ma  7-9
 • Ma  7-9
 • Ma  7-9
 • Ma  7-9
 • Ma  7-9
3. Bråk och procent
 • Ma  7-9
 • Ma  7-9
 • Ma  7-9
 • Ma  7-9
 • Ma  7-9
4. Statistik och sannolikhet
 • Ma  7-9
 • Ma  7-9
 • Ma  7-9
 • Ma  7-9
5. Algebra
 • Ma  7-9
 • Ma  7-9
 • Ma  7-9
 • Ma  7-9
 • Ma  7-9
 • Ma  7-9
 • Ma  7-9
Problemlösning ingår i samtliga delar
 • Ma  7-9
 • Ma  7-9
 • Ma  7-9
 • Ma  7-9
Nationellt prov
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: